Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

VL 107967/2020 Os-1463/21, Stran 639
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Nagode Gogala Katarina Lina – odvetnica, Robova cesta 6, Vrhnika, proti dolžniku: D & N transport, storitve d.o.o., Aškerčeva ulica 15, Celje; Dragan Božić, N. Lišnja BA, Prnjavor, ki ga zastopa zač. zast. mag. Cvetka Žirovnik – odvetnica, Ulica talcev 1, Maribor, zaradi izterjave 4.778,13 EUR, sklenilo:
Dolžniku Draganu Božić, N. Lišnja BA, Prnjavor se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi mag. Cvetka Žirovnik – odvetnica, Ulica talcev 1, Maribor.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2021

AAA Zlata odličnost