Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

0956 I 1254/2020 Os-1058/21, Stran 638
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, proti dolžniku Gregorju Matko, EMŠO 1505978500518, Tržaška cesta 40, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave preživnine, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Nives Čurin Marinšek, Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2021

AAA Zlata odličnost