Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

II D 2256/2018 Os-1022/21, Stran 542
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Francu Kokalj, roj. dne 14. 11. 1953, umrlem dne 4. 7. 2018, nazadnje stanujoči na naslovu Ulica Bratov Učakar 130, Ljubljana, drž. Republike Slovenije.
Ker sodišču niso znani podatki o morebitnih zakonitih ali oporočnih dedičih, je bil objavljen oklic neznanim dedičem, na katerega se ni javil nihče, ki bi imel pravico do dedovanja.
Morebitne upnike po pok. Francu Kokalj obveščamo, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih ter v 6 mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (če prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in priložijo potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pričel stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi 142.a člena Zakona o dedovanju ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 25. 11. 2020 

AAA Zlata odličnost