Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

I 763/2019 Os-1389/21, Stran 541
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici – svetnici Kseniji Lorenčič, v izvršilni zadevi upnika B2 Kapital, poslovne storitve d.o.o., matična št. 6653057000, davčna št. 58008098, Verovškova ulica 64A, Ljubljana, zoper dolžnika Janeza Debevec, EMŠO 2901971500314, Göstinger Strasse 25/4, Graz, Republika Avstrija, zaradi izterjave 42.881,08 EUR s pp, o določitvi začasnega zastopnika, izven naroka, 16. 2. 2021 sklenilo:
Dolžniku Janezu Debevcu, s stalnim prebivališčem Göstinger Strasse 25/4, Graz, Republika Avstrija, se na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetniška družba Vesenjak, o.p., d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 16. 2. 2021 
 

AAA Zlata odličnost