Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

Ob-1512/21, Stran 525
Svet zavoda Razvojne agencije Kozjansko na podlagi 17. in 18. člena Statuta RA Kozjansko, razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda (m/ž)
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vodenja ali na področju svetovanja ter pospeševanja razvoja malega gospodarstva ali na področju lokalnega razvoja,
– izkušnje pri izdelavi in vodenju projektov na področju lokalnega in regionalnega razvoja, razvoja podjetništva in človeških virov,
– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,
– znanje dveh tujih jezikov, od tega aktivno en svetovni jezik,
– državljanstvo RS in aktivno znanje slovenskega jezika,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe in znanja jezikov z dokazili,
2. življenjepis, iz katerega so razvidne delovne izkušnje,
3. program dela in razvoja RA Kozjansko za mandatno obdobje ter ukrepe za dosego programskih ciljev,
4. izjavo kandidata da:
– je državljan RS,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
5. izjavo, da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje pristojnemu organu pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradnih evidenc.
Delovno mesto direktorja se razpisuje za štiriletni mandat. Kandidati naj ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na naslov: Razvojna agencija Kozjansko, Ulica skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur, z oznako »Za razpis direktorja«. Rok za prijavo je ponedeljek, 15. 3. 2021. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda Razvojne agencije Kozjansko 

AAA Zlata odličnost