Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2021 z dne 5. 3. 2021

Kazalo

Ob-1480/21, Stran 521
Na podlagi določil 32.–35. člena Zakona o zavodih, 9. člena Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Celje (Uradni list RS, št. 33/92 in naslednji) in 44. člena Statuta ZD Celje, razpisna komisija Sveta ZD razpisuje naslednje vodstveno delovno mesto
direktor ZD (m/ž),
šifra delovnega mesta: B017334 
Za direktorja ZD (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj 7. raven medicinske, ekonomske, pravne ali druge družboslovne smeri, skladno z določbami Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 61/06, 87/11 – ZVPI-ZSZN-1)
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih položajih
– da ima ustrezne strokovne in organizacijske reference
– da predloži program dela in razvoja ZD in opredeli svojo vlogo pri realizaciji le-tega
– da ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti (potrebno je priložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje).
Za izvajanje poslovodne funkcije se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja mandata in za polni delovni čas. Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis z navedbo drugih znanj in veščin, ki jih ima kandidat pridobljene in vsa ostala dokazila, ki so navedena v pogojih razpisa. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Mandatna doba traja 4 leta.
Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev je 11 dni po objavi. Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo prispele do torka, 16. 3. 2021 oziroma bodo poslane po pošti priporočeno z žigom najkasneje z datumom 16. 3. 2021 na naslov: Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje. Na ovojnici naj kandidati navedejo, na katero razpisano delovno mesto se prijavljajo s pripisom »Ne odpiraj – za razpisno komisijo«. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v zakonitem roku.
Razpisna komisija ZD Celje 

AAA Zlata odličnost