Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

D 279/2020 Os-3184/20, Stran 28
Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski postopek po dne 30. 6. 2020 umrlem Petru Plohl, EMŠO: 1302980500365, državljan Republike Slovenije, razvezan, elektrotehnik, zadnje prebivališče Prečna ulica 9, Polzela, ki se vodi pod opr. št. D 279/2020. Zakoniti dediči po zapustniku so se dedovanju odpovedali.
Sodišče poziva s tem oklicem neznane upnike, da v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica vložijo zahtevo za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (ZD), sicer bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri Okrajnem sodišču v Žalcu.
Okrajno sodišče v Žalcu 
dne 16. 10. 2020 
 

AAA Zlata odličnost