Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

I D 2037/2019 Os-3387/20, Stran 28
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Branku Fon, rojen 13. 8. 1948, umrl 31. 3. 2019, nazadnje stan. Ulica pregnancev 3, Ljubljana, državljan Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnik je bil ob smrti samski. Zapustil je pet otrok, hčere Ilijo Lejo Fon, Simono Jevnikar in Darjo Jevnikar ter sinova Jureta Fona in Janeza Fona. Vsi navedeni so se dedovanju odpovedali. Sodišče nima nobenih podatkov o osebah, ki bi prišli v poštev kot dediči II. oziroma III. dednega reda.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva zapustnikove brate in sestre ter njihove potomce in dede in babice, njihove potomce oziroma strice in tete ter bratrance in sestrične zapustnika ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča in na spletni strani sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 25. 11. 2020 

AAA Zlata odličnost