Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

III D 3372/2018 Os-3384/20, Stran 27
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Antonu Požek, rojen 16. 5. 1944, umrl 21. 10. 2018, nazadnje stan. Bernekarjeva ulica 4, Ljubljana, državljan Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnik je bil ob smrti samski. Zapustil je dva otroka, hčeri Kristino Semenič in Nino Žakelj, ki sta se dedovanju odpovedali v svojem imenu in v imenu svojih otrok. Starša zapustnika sta umrla pred njim. Sodišče nima podatkov o osebah, ki bi prišli v poštev kot dediči II. oziroma III. dednega reda.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva zapustnikove brate in sestre ter njihove potomce, dede in babice, njihove potomce oziroma strice in tete ter bratrance in sestrične zapustnika ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča in na spletni strani sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 25. 11. 2020 

AAA Zlata odličnost