Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

III D 2596/2017 Os-3383/20, Stran 27
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Pavlu Rančigaj, rojen 21. 7. 1934, umrl 2. 8. 2017, nazadnje stan. Lepi pot 17, Ljubljana, državljan Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnik je bil ob smrti samski in brez potomcev. Zapustil je brata Petra Rančigaja in Ljuba Rančigaja, ki sta se dedovanju odpovedala. Sestra Benedikta Marija Rančigaj je umrla pred zapustnikom in brez potomcev. Drugih bratov in sester zapustnik ni imel. Zapustnikov oče Pavel Jakob Anton Rančigaj je imel sestro Zofijo Žnidaršič, (zapustnikova teta), ki je pokojna, potomec po njej je Leopold Orešnik in Genovefo Urankar, po njej Bernarda Bolha in Viljem Bolha ter strica Viktorja Urankarja, po njem Viktor Urankar in Danica Šikovec in strica Avgusta Rančigaja, po njem Marija Rančigaj, por. Verdel in Jože Rančigaj. Ostali potencialni dediči po zapustnikovem očetu so se dedovanju odpovedali. Potomci po zapustnikovi materi Danici Gregorin sodišču niso znani. Sodišče nima podatkov o osebah, ki bi prišli v poštev kot dediči III. dednega reda po zapustnikovi materi Danici Gregorin.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva zapustnikove, dede in babice, njihove potomce oziroma strice in tete ter bratrance in sestrične zapustnika ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča in na spletni strani sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 25. 11. 2020 

AAA Zlata odličnost