Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

I D 2569/2016 Os-3365/20, Stran 27
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Nazifi Bošnjak, roj. 29. 9. 1937, umrla 16. 8. 2016, nazadnje stan. Zakotnikova ulica 1, Ljubljana, državljanka Republike Slovenije.
Zapustnica je dne 14. 5. 2007 napravila oporoko v notarskem zapisu, opr. št. SV-1223/2007, v kateri je razpolagala z nepremičnim premoženjem, ki ga je namenila svojemu zunajzakonskemu partnerju Mehmedu Smlatiću. Glede premoženja, s katerim v oporoki ni razpolagala, je nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnica je ob smrti živela v zunajzakonski skupnosti z Mehmedom Smlatićem. Potomcev ni imela. Starša zapustnice sta umrla pred njo. Imela je brata Sulejmana Bošnjaka ter Asima Bošnjaka. Sulejman Bošnjak je umrl pred zapustnico leta 1979 ter zapustil potomce Šerifa Bošnjaka, Safijo Karaljić, Zekijo Hirkić, Senijo Saračević, Hasnijo Karaljić, ki je umrla in zapustila potomce Nisveto Hodžić, Fikreta Karajića, Rifeta Karajića, Rifeto Karajić ter Fikreto Pajić. Zapustničina nečakinja Rasima je umrla ter zapustila Đulo Kajtazović, Zlate Juvana, Fate Muhić, Hasana Muhića, Sebira Muhića in Hasnija Čovića; Asima Pehlić, roj. Bošnjak, je umrla pred zapustnico leta 2000 ter zapustila potomce Zlatko Pehlić, Rifka Bajrića in Rešida Pehlića. Zapustnica je imela še brata Asima Bošnjaka, ki je že pokojni. Sodišče razen imena in priimkov nima nobenih drugih podatkov o osebah, ki naj bi živeli v tujini (večina v Bosni in Hercegovini), oziroma o drugih osebah, ki bi prišli v poštev kot dediči II. oziroma III. dednega reda.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva zapustničine brate in sestre ter njihove potomce, dedke in babice, njihove potomce oziroma strice in tete ter bratrance in sestrične zapustnice ter vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča in na spletni strani sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 24. 11. 2020 

AAA Zlata odličnost