Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

IV D 980/2015 Os-3299/20, Stran 27
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pok. Miranu Verdel, sin Slavka Verdela, rojen 23. 1. 1950, umrl 14. 3. 2015, nazadnje stanujoč na naslovu Zeljarska ulica 8, Ljubljana, državljan Republike Slovenije.
Zapustnik je bil ob smrti vdovec, imel je sina Anžeta Verdela in hči Veroniko Lihtenvalner, ki sta se dedovanju po pokojnem odpovedala. Zapustnikova starša sta umrla pred zapustnikom. Zapustnik je imel sestro Nado Verdel, ki se je dedovanju po pokojnem odpovedala. Zapustnik ni napravil oporoke. Glede na navedeno so k dedovanju poklicani zakoniti dediči III. dednega reda; tj. zapustnikovi stari starši oziroma tete in strici oziroma bratranci in sestrične oziroma njihovi potomci ali dediči. Sodišču znani zakoniti dediči v III. dednem redu so zap. teta Stanislava Vučer, zap. bratranec Franc (Branko) Verdel, potomec zap. bratranca Jože Verdel in zap. sestrična Marija (Majda) Dušak. Franc (Branko) Verdel, Jože Verdel in Marija (Majda) Dušak so se dedovanju po pokojnem odpovedali. Sodišče ne razpolaga z vsemi podatki zap. zakonitih dedičev v III. dednem redu po strani zap. očeta, tj. s podatki o potomcih oziroma dedičih zap. sestrične Milene Voga in zap. stricev Stanislava Verdela, Ivana Verdeva in Jožeta Verdeva, ki so vsi že pokojni.
Glede na navedeno sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) vse osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Miranu Verdelu poziva, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 4. 11. 2020 

AAA Zlata odličnost