Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

D 41/2019 Os-3379/20, Stran 26
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96, s spremembami; ZUL) je Okrajno sodišče v Grosupljem po predsednici sodišča Daši Pogorevc Filipič, dne 25. 11. 2020 sprejelo
popravek 
Oklic neznanim upnikom v zapuščinski zadevi Okrajnega sodišča v Grosupljem, opr. št. D 41/2019, objavljen v Uradnem listu RS, št. 168/20 z dne 20. 11. 2020.
V zapuščinski zadevi Okrajnega sodišča v Grosupljem, opr. št. D 41/2019, po pokojnem Branku Spolovnaku, rojenem 12. 8. 1978, umrlem 3. 1. 2019, nazadnje stanujoč Mala vas pri Grosupljem 3C, Grosuplje, se prvi odstavek Oklica neznanim upnikom, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 168/20 z dne 20. 11. 2020, spremeni tako, da se pravilno glasi:
»V zapuščinski zadevi po pokojnem Branku Spolovnaku, rojen 12. 8. 1978, umrl 3. 1. 2019, nazadnje stanujoč Mala vas pri Grosupljem 3C, Grosuplje, gre za zapuščino brez dedičev, zato sodišče na podlagi drugega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju ZD) izdaja oklic neznanim upnikom.«
Popravek se objavi v Uradnem listu RS in na sodni deski Okrajnega sodišča v Grosupljem in začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu RS.
Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 26. 11. 2020 

AAA Zlata odličnost