Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

D 260/2018 Os-3345/20, Stran 25
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče pod opravilno številko D 260/2018 zapuščinski postopek po dne 11. 4. 1994 umrlem Karlu Leopoldu Terčiču, roj. 31. 10. 1924, umrlem (razglašenem za mrtvega) dne 11. 4. 1994, z zadnjim stalnim bivališčem na naslovu Vipavski križ 42, Ajdovščina.
Njegova zapuščina je (po zbranih podatkih) brez dedičev.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine.
Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in o zapustnikovih obveznostih.
Vsak upnik lahko v šestih mesecih od dneva objave tega oklica v zapuščinskem postopku prijavi zahtevo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev in vloži zahtevo za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Prijavi zahteve za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev mora upnik priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev.
Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi četrtega odstavka 142.a člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini 
dne 5. 11. 2020 

AAA Zlata odličnost