Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

VL 32047/2013 Os-3326/20, Stran 25
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi upnika Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Zlatka Srdoč Majer, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljubljana, po Vinku Kaplan, Rožna dolina, cesta IX 6, Ljubljana, proti dolžnici Anji Kozlevčar (prej Pepelnjak), Pacific Road 24A, Christchurch, Nova Zelandija, zaradi izterjave 402,00 EUR sklenilo:
Dolžnici Anji Kozlevčar (prej Pepelnjak), Pacific Road 24A, Christchurch, Nova Zelandija, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Iztok Šubara, Ulica 1. junija 36, Trbovlje.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler upnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah 
dne 14. 10. 2020 
 

AAA Zlata odličnost