Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

0294 I 166/2020 Os-3310/20, Stran 25
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnice ml Tiane Demirović, Cesta IX. korpusa 54, Solkan, ki jo zastopa odv. Krašovec Orel Maja – odvetnica, Bevkov trg 6, Nova Gorica, proti dolžniku Adnanu Demirović, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica - dostava, zaradi izterjave preživnine s pp, dne 21. 10. 2020 sklenilo:
Na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Adnanu Demirović, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica, za začasno zastopnico v predmetni izvršilni zadevi postavi odvetnico Irmo Rupnik Prelovec iz Idrije, Prelovčeva ulica 5.
Začasna zastopnica ima od dneva postavitve v tem postopku vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici 
dne 21. 10. 2020 

AAA Zlata odličnost