Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

III D 2355/2016 Os-3341/20, Stran 25
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Anji Gregorič v zapuščinski zadevi po pok. Pavlu Miklič, roj. 28. 10. 1943, umrl 16. 8. 2016, nazadnje stanujoč Kunaverjeva ulica 14, Ljubljana, državljan Republike Slovenije, dne 19. novembra 2020 sklenilo, da se dedičem, zapustnikovim otrokom, hčerama Evi Miklič in Barbari Miklič Schwartz ter sinu Petru Mikliču, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju (ZD), postavi začasnega zastopnika, odvetnika Aleša Malavašiča, Zaloška cesta 269/II, Ljubljana, ker so navedeni dediči neznanega prebivališča oziroma bivajo v tujini in nimajo pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovane dediče zastopal od dneva postavitve vse do takrat, dokler dediči ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP, v zvezi s 163. členom ZD).
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 19. 11. 2020 

AAA Zlata odličnost