Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

Št. 38144-5/2020/13 Ob-1019/21, Stran 23
Na podlagi šestega odstavka 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17, 30/19 – odl. US) direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja
sklep 
o spremembi Sklepa o uvedbi javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz 
1 Prvi in drugi stavek prvega odstavka točke 3.4 Sklepa o uvedbi javnega razpisa (Izklicne cene in način plačila), ki je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 191/20 z dne 18. 12. 2020, se spremenita tako, da se po novem glasita:
»Agencija je najnižje zneske plačila za posamezen lot v kategoriji lotov posameznih frekvenčnih pasov določila s soglasjem Vlade Republike Slovenije, ki ga je ta podala v sklepu št. 38100-6/2020/6 z dne 16. 12. 2020, spremenjen s sklepom št. 38100-6/2020/8 z dne 24. 12. 2020. Z navedenim sklepom in njegovo spremembo je Vlada Republike Slovenije potrdila najnižji znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in način plačila.«
2 Drugi odstavek točke 3.4 Sklepa o uvedbi javnega razpisa (Izklicne cene in način plačila), ki je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 191/20 z dne 18. 12. 2020, se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Skladno s citiranima sklepoma Vlade Republike Slovenije morajo ponudniki, ki jim bo Agencija z ODRF-jem dodelila v uporabo radijske frekvence, ki so predmet tega javnega razpisa, končni znesek plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine poravnati v enkratnem znesku. Uspešni dražitelji bodo morebitna dodatna plačila za pokritje razlike med zneskom plačila za učinkovito rabo omejene naravne dobrine in nakazanimi depoziti, ki so jih morali zagotavljati med dražbo, morali poravnati v roku 15 dni od vročitve pisnega sklepa iz šestega odstavka 45. člena ZEKom-1.«
3 Prvi odstavek točke 5 Sklepa o uvedbi javnega razpisa (Rok in način predložitve ponudb), ki je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 191/20 z dne 18. 12. 2020, se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Ponudbe morajo biti osebno predložene na sedežu agencije najkasneje na dan 15. 2. 2021 do 11. ure po lokalnem času kraja sedeža Agencije.«
4 Prvi stavek drugega odstavka 5 Sklepa o uvedbi javnega razpisa (Rok in način predložitve ponudb), ki je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 191/20 z dne 18. 12. 2020, se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Ponudniki morajo svoje ponudbe po predhodni najavi predložiti osebno na sedežu Agencije, na naslovu Stegne 7, Ljubljana, in sicer lahko to storijo vsak delovni dan od 8.30 do 14. ure oziroma zadnji dan roka do 11. ure.«
5 Prvi odstavek točke 6 Sklepa o uvedbi javnega razpisa (Javno odpiranje), ki je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 191/20 z dne 18. 12. 2020, se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Agencija bo izvedla javno odpiranje pravočasnih in pravilno označenih ponudb dne 15. 2. 2021 ob 14. uri po lokalnem času kraja sedeža Agencije, in sicer v sejni sobi Agencije (Stegne 7, Ljubljana).«
6 Drugi stavek drugega odstavka točke 8 Sklepa o uvedbi javnega razpisa (Sprememba ali dopolnitev sklepa o uvedbi javnega razpisa in razpisne dokumentacije), ki je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 191/20 z dne 18. 12. 2020, se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Razpisna dokumentacija se v takem primeru spremeni oziroma dopolni z objavo spremembe oziroma dodatka na spletni strani Agencije, vendar najkasneje do 5. 2. 2021.«
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost