Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021

Kazalo

Št. 10020-1/2021-1/1 Ob-3583/20, Stran 15
Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 33. člena Statuta Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana, št. 020-1/2016-7 z dne 7. 9. 2016 in v skladu s sklepom Sveta Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana, sprejetim na 13. redni seji dne 23. 12. 2020, Svet zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana
Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih, pogoja znanja slovenskega jezika in državljanstva Republike Slovenije, izpolnjuje pogoje po 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV), in sicer:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo,
– 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit po 69. členu ZSV,
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje po 56. členu ZSV.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in Program razvoja in strokovnega dela Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana za mandatno obdobje 5 let, kandidati naslovijo na Svet Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana, Tabor 10, 1000 Ljubljana, z oznako »prijava za razpis za direktorja – ne odpiraj«, v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa. Nepopolne vloge bodo izločene in zavržene.
Svet Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane, Ljubljana

AAA Zlata odličnost