Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3885. Uredba o spremembah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, stran 12106.

  
Na podlagi drugega odstavka 17. člena, drugega odstavka 23. člena in tretjega odstavka 149. člena ter za izvrševanje tretjega odstavka 104. člena in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 
1. člen 
V Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) se v 39. členu v prvem odstavku v prvi alineji datum »31. decembra 2021« nadomesti z datumom »31. decembra 2025«, v drugi alineji pa se datum »31. decembra 2023« nadomesti z datumom »31. decembra 2027«.
V drugem odstavku se datum »31. decembra 2023« nadomesti z datumom »31. decembra 2027«.
2. člen 
V 40. členu se datum »31. decembra 2021« nadomesti z datumom »31. decembra 2025«, datum »31. decembra 2023« pa se nadomesti z datumom »31. decembra 2027«.
3. člen 
V 43. členu se v drugem odstavku in v drugi alineji tretjega odstavka datum »31. decembra 2021« nadomesti z datumom »31. decembra 2025«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-55/2021
Ljubljana, dne 9. decembra 2021
EVA 2021-2550-0048
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti