Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3883. Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo, stran 12101.

  
Na podlagi dvanajstega odstavka 20. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo 
1. člen 
(vsebina uredbe) 
Ta uredba določa pravila za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) in proizvodnih naprav s soproizvodnjo toplote in električne energije (v nadaljnjem besedilu: SPTE) z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo v Republiki Sloveniji.
2. člen 
(položaj proizvodnih naprav na OVE in s SPTE na trgu z električno energijo) 
Položaj proizvodnih naprav na OVE in s SPTE na trgu z električno energijo v Republiki Sloveniji je v napovedi iz prejšnjega člena opredeljen s:
– ceno električne energije na trgu z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: referenčna cena električne energije) v obdobju, ki ga obravnava napoved, in
– cenami drugih energentov, ki so potrebni za proizvodnjo električne energije ter vplivajo na višino stroškov proizvodnje električne energije v proizvodnih napravah na OVE in SPTE (v nadaljnjem besedilu: referenčne cene energentov) v obdobju, ki ga obravnava napoved.
3. člen 
(priprava in objava napovedi položaja proizvodnih naprav na OVE in s SPTE z referenčnimi cenami) 
(1) Napoved položaja proizvodnih naprav na OVE in s SPTE z referenčnimi cenami za prihodnje leto pripravi Agencija za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) in jo objavi na svoji spletni strani najpozneje do 31. oktobra tekočega leta.
(2) Agencija tekoče spremlja in primerja cene, določene z napovedjo, z dejanskimi razmerami, ki vladajo na trgu z energenti. Agencija preveri tudi, ali so obratovalni stroški proizvodnih naprav za OVE na lesno biomaso višji od referenčne cene električne energije.
(3) Če cene iz napovedi v večjem delu časovnega obdobja, ki ga obravnava napoved, odstopajo od cen električne energije in drugih energentov, agencija odstopanja sporoči ministrstvu, pristojnemu za energijo, ki jih upošteva pri spremembi pravil za pripravo napovedi.
4. člen 
(določanja referenčnih cen električne energije in energentov v napovedi) 
(1) Referenčna cena električne energije se v napovedi določi na podlagi pravil iz 1. točke Priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Referenčna cena zemeljskega plina, na podlagi katere se izračunajo referenčni stroški proizvodnje električne energije v proizvodnih napravah SPTE, se v napovedi določi na podlagi pravil iz 2. točke Priloge 1 te uredbe.
(3) Referenčna cena substrata koruzne silaže, na podlagi katere se izračunajo referenčni stroški proizvodnih naprav na OVE z uporabo bioplina, se v napovedi določi na podlagi pravil iz 3. točke Priloge 1 te uredbe.
(4) Referenčna cena lesne biomase, na podlagi katere se izračunajo referenčni stroški proizvodnje električne energije v proizvodnih napravah SPTE in OVE, se v napovedi določi na podlagi pravil iz 4. točke Priloge 1 te uredbe.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(napoved za leto 2022) 
Ne glede na prvi odstavek 3. člena te uredbe agencija objavi napoved za leto 2022 do 15. decembra 2021.
6. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS, št. 46/19 in 121/21 – ZSROVE).
7. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za napoved za leto 2022.
Št. 00710-90/2021
Ljubljana, dne 9. decembra 2021
EVA 2021-2430-0132
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti