Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3881. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiških parcelah 543/1 in 543/3 k. o. 229 – Kokolajnščak, stran 12099.

  
Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 30. seji dne 1. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o potrditvi lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiških parcelah 543/1 in 543/3 k. o. 229 – Kokolajnščak 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2504 in se nanaša na zemljišče, ki obsega območje na zemljiških parcelah 543/1 in 543/3 k. o. 229 – Kokolajnščak in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 36/15, 58/16) (v nadaljnjem besedilu: OPN) nahaja v delu enote urejanja prostora oznake EU 4 z namensko rabo delno območje kmetijskih zemljišč (druga kmetijska zemljišča – K2) in delno območje stavbnih zemljišč (površina razpršene poselitve – A).
2. člen 
(1) Obseg in oblika stavbnega zemljišča se prilagodi tako kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiških parcelah 543/1 in 543/3 k. o. 229 – Kokolajnščak, ki ga je izdelal ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, št. projekta LP 13/21 z datumom maj 2021.
(2) Grafični prikaz preoblikovanja stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je določen v elaboratu lokacijske preveritve, ki je priloga sklepa.
3. člen 
(1) Na zemljišču iz prvega in drugega člena tega sklepa se v skladu s 127. in 128. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) omogoči preoblikovanje obstoječega stavbnega zemljišča razpršene poselitve A na območju parcel št. 543/1 in 543/3 k. o. 229 – Kokolajnščak, za namen gradnje stanovanjske stavbe, kot izhaja iz elaborata lokacijske preveritve.
(2) Gradnja stanovanjske stavbe na stavbnem zemljišču, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko, se omogoči po določilih OPN, ki se nanašajo na površine razpršene poselitve.
4. člen 
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se sprejeti sklep objavi v uradnem glasilu in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen.
(2) Občina Sveti Jurij ob Ščavnici podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Gornja Radgona in Ministrstvu za okolje in prostor.
(3) Občina Sveti Jurij ob Ščavnici vnese podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnega zemljišča v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
(4) V skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2 Občina Sveti Jurij ob Ščavnici vodi evidenco lokacijskih preveritev.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0023/2021-011
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 1. decembra 2021
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti