Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3879. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta zaradi smrti, stran 12098.

  
Na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 21. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 62/19) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 5. dopisni seji dne 9. decembra 2021 sprejel
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o prenehanju mandata člana občinskega sveta zaradi smrti 
1. 
Članu občinskega sveta, Jožetu Valentinčiču, izvoljenemu v Občinski svet Občine Kanal ob Soči z liste kandidatov Slovenske demokratske stranke v VE-3, preneha mandat člana Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči zaradi smrti.
2. 
Na podlagi veljavnih predpisov preide mandat za preostanek mandatne dobe naslednjemu kandidatu na listi kandidatov Slovenske demokratske stranke v VE-3.
Volilna komisija Občine Kanal ob Soči uradno ugotovi, na koga preide mandat, mu izda potrdilo o izvolitvi ter o tem obvesti Občinski svet Občine Kanal ob Soči.
3. 
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0012/2021-4
Kanal ob Soči, dne 9. decembra 2021
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti