Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3877. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žužemberk, stran 12092.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na 10. seji dne 18. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Žužemberk 
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
(1) Lokalne ceste so namenjene povezovanju naselij v Občini Žužemberk z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v Občini Žužemberk med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije;
(2) javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v Občini Žužemberk in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.).
3. člen 
Lokalne ceste v naseljih občine z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:
– zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij naselij z uvedenim uličnim sistemom na ceste enake ali višje kategorije.
4. člen 
Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
171021
214
Kleč-Polom-Žvirče
648
3.641
v
8.669 – Kočevje
2
171022
171021
Žvirče (Y križišče)
648
27
v
3
289021
648
Prevole-Žužemberk
216
12.608
v
4
289031
289021
Lopata-Visejec-Ambrus
649
4.440
v
3.915 – Ivančna Gorica
5
289032
214
Lopata-Sela pri Hinjah
289021
3.718
v
6
289041
214
Lašče-V. Lipje-Gradenc
289021
3.755
v
7
289051
289021
Gradenc-Pleševica-Šmihel
289071
6.080
v
8
289061
214
Stavča vas
216
4.746
v
9
289071
216
Šmihel-Drašča vas-Dečja vas
649
4.635
v
913 – Ivančna Gorica
10
289081
289021
Budganja vas-Šmihel
289071
3.550
v
11
289091
216
Vrh pri Križu-Valična vas
426101
2.892
v
1.020 – Ivančna Gorica
12
289111
650
Zafara-Trebča vas
289121
2.908
v
13
289121
216
Dvor-Brezova Reber-Prečna
291031
12.694
v
2.204 – Mirna Peč
14
289131
216
Mačkovec pri Dvoru
289121
1.111
v
15
289141
289121
Vinkov vrh
289121
2.796
v
16
289151
289121
Sr. Lipovec-Podlipa-Vrbovec
425011
3.755
v
2.156 – Trebnje
17
289161
1
Veliki Lipovec
289121
5.623
v
18
291001
425011
Globodol
289121
1.653
v
6.355 – Mirna Peč
19
426131
2
Zagorica-Volčja Jama-Žužemberk
650
3.346
v
8.221 – Trebnje
V…vsa vozila
SKUPAJ:
83.978 m
5. člen 
Zbirna mestna cesta (LZ) je:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec 
odseka
Dolžina odseka 
v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
290001
216
Jurčičeva ulica
650
617
v
V…vsa vozila
SKUPAJ:
617 m
6. člen 
Javne poti (JP) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
639741
216
Breg-Drašča vas
most
209
v
2
789011
171021
Žvirče-Kant hrib
HŠ 29
101
v
3
789021
648
Pleš (do HŠ 20)
HŠ 20
203
v
4
789022
648
Pleš 20
HŠ 20
186
v
5
789031
171021
Žvirče-Hinjski kot
HŠ 26
92
v
6
789041
789061
Ratje-Vovk
HŠ 36
543
v
7
789051
649
Žvirče-Preloge
HŠ 71
567
v
8
789061
289021
Ratje-Zalipence-Klingar
HŠ 37
2.460
v
9
789062
289021
Ratje (do HŠ 38a)
HŠ 38a
241
v
10
789091
789121
Lazar-Lazina
789101
174
v
11
789101
789091
Lazina-Hrib pri Hinjah
648
161
v
12
789111
648
Hrib pri Hinjah-Hinje
648
1.099
v
13
789121
789091
Lazina-Lopata
HŠ 3a
152
v
14
789131
289031
Sela pri Hinjah-V Kavcu
289021
2.206
v
15
789132
789131
Vrh pri Hinjah-povezava I
789131
192
v
16
789133
789131
Vrh pri Hinjah-povezava II
789131
64
v
17
789141
289031
Visejec-Jerumce
HŠ 32
237
v
18
789151
289031
Visejec-Skopnice
HŠ 8
205
v
19
789171
789111
Hinje-Podnarti
HŠ 9
242
v
20
789172
789111
Hinje (povezava)
789171
54
v
21
789181
648
Hinje-Čampel
HŠ 39
147
v
22
789191
789111
Hinje-povezava
648
274
v
23
789192
789191
Hinje 33
789111
180
v
24
789201
789121
Lazina 7
HŠ 7
113
v
25
789211
789111
Hrib pri Hinjah-Polanca
HŠ 11
155
v
26
789212
789211
Hrib pri Hinjah-pokopališče
pokopa
48
v
27
789213
789211
Hrib pri Hinjah (mimo pokopališča)
648
217
v
28
789221
648
Pleš 8
HŠ 8
113
v
29
789222
648
Pleš-žaga
žaga
153
v
30
789223
648
Prevole (od HŠ 10 do HŠ 33)
HŠ 33
250
v
31
789224
648
Pleš (povezava)
789221
32
v
32
789241
789251
Reber-Kavce
HŠ 34
692
v
33
789251
426131
Reber-Brinova gora
HŠ 25
1.983
v
34
789261
789291
Gradenc-Trški boršt
289021
797
v
35
789262
789261
Gradenška gora-zgornja pot
HŠ 70
974
v
36
789271
789571
Malolipenjsko Cerje-Bačknica
HŠ 14
484
v
37
789281
789571
Gradenška gora-Podborštek
HŠ 9
450
v
38
789291
789571
Gradenška gora-Gradenc
289021
1.224
v
39
789301
289041
Veliko Lipje-Sv. Martin
289041
357
v
40
789311
289041
V. Lipje-povezava I
789301
202
v
41
789312
789311
V. Lipje-povezava II
789301
39
v
42
789313
789311
V. Lipje-Smrjak
gozdna
216
v
43
789321
289041
Malo Lipje-Župence
HŠ 3
589
v
44
789322
789321
Malo Lipje 8
HŠ 8
88
v
45
789331
289021
Gradenc-Senožet
289021
1.123
v
46
789332
789331
Gradenc 27
HŠ 27
105
v
47
789341
289071
Turovo 24
HŠ 24
125
v
48
789351
289071
Drašča vas-Resa
HŠ 29
883
v
49
789371
289071
Drašča vas-Male Rebrce
HŠ 27
612
v
50
789381
289071
Klečet-Trzno
HŠ 35
563
v
51
789391
289071
Klečet-povezava
289071
397
v
52
789401
289051
Pleševica 5
HŠ 5
190
v
53
789411
289021
Trške njive 35
HŠ 35
191
v
54
789412
789674
Trške njive-most
HŠ 20
86
v
55
789413
789411
Trške njive-Pucelj
HŠ 33
60
v
56
789414
289021
Stranska vas-Godec
HŠ 14
116
v
57
789415
289021
Stranska vas-Sv. Rok
cerkev
138
v
58
789416
289021
Stranska vas 29
HŠ 29
231
v
59
789417
789416
Stranska vas 47
HŠ 47
129
v
60
789418
289021
Stranska vas 75
HŠ 75
111
v
61
789421
789431
Dešeča vas-Šmihel
289051
1.406
v
62
789422
789421
Šmihel pri Žužemberku-Dešča vas
289081
790
v
63
789431
289081
Dešeča vas-povezava
289081
983
v
64
789432
789431
Dešeča vas 10
HŠ 10
44
v
65
789433
289081
Dešeča vas 2
HŠ 2
101
v
66
789434
289081
Budganja vas-Cvetkovič
HŠ 33
100
v
67
789435
289081
Budganja vas-Žužemberk
289021
1.012
v
68
789436
289081
Budganja vas (Y križišče)
789435
19
v
69
789441
289061
Globočica-Cegelnica
HŠ 32
1.069
v
70
789451
789441
Resje-Cegelnica
HŠ 31
485
v
71
789461
289061
Stavča vas-pri Krulcu
HŠ 30
829
v
72
789471
289061
Dolga vas-Barglov hrib
789461
1.303
v
73
789481
289111
Trebča vas-Mačkin Hrib
HŠ 26
747
v
74
789491
289111
Trebča vas 20
HŠ 20
197
v
75
789501
289061
Stavča vas-povezava
289061
373
v
76
789511
289061
Stavča vas-Vrtača
HŠ 10a
102
v
77
789521
289061
Stavča vas-Kamenšce
789501
178
v
78
789531
289061
Stavča vas-Jama pri Dvoru
789533
818
v
79
789532
789531
Jama-povezava
214
142
v
80
789533
789531
Dvor-leseni most
214
694
v
81
789534
216
Dvor-šola
789538
172
v
82
789535
789534
Dvor-povezava
789533
64
v
83
789536
789534
Dvor-stara šola
216
195
v
84
789537
789536
Dvor-trgovina
214
90
v
85
789538
789534
Šola-Dvor
216
444
v
86
789541
789471
Barglov hrib
HŠ 44
216
v
87
789551
289041
Lašče-Stara Gora
HŠ 80a
1.408
v
88
789552
289041
Klopce-Malo Lipje
HŠ 21
723
v
89
789553
789551
Lašče 5
214
56
v
90
789561
789551
Stara Gora
HŠ 81
324
v
91
789571
289041
Malo Lipje-Lovska koča
HŠ 18
1.289
v
92
789581
214
Jama pri Dvoru-nad Bregom
789631
48
v
93
789591
789601
Gornji Kot 8
HŠ 8
108
v
94
789601
216
Dvor-Kmetov mlin
HŠ 9
2.364
v
95
789602
789601
Kmetov mlin
HŠ 9
182
v
96
789611
216
Pekel-Gornji Kot
789601
575
v
97
789631
214
Jama pri Dvoru-Podgozd
HŠ 23
1.195
v
98
789632
789631
Podgozd-povezava
789631
101
v
99
789633
789631
Podgozd 25
HŠ 25
361
v
100
789634
789631
Podgozd 21
HŠ 21
173
v
101
789641
289032
Lopata
HŠ 7
190
v
102
789642
789641
Lopata (povezava)
289032
30
v
103
789651
650
Zg. Cvibelj 11
HŠ 11
790
v
104
789652
650
Cvibelj-Zafara
789731
360
v
105
789653
650
Mohorin-Fortunat
789731
612
v
106
789661
426131
Zalisec 11
HŠ 11
501
v
107
789662
789661
Zalisec 14
789661
284
v
108
789671
216
Prapreče 25
HŠ 25
550
v
109
789672
216
Praproče-Kobe
HŠ 17
86
v
110
789673
216
Praproče-Zajčev mlin
HŠ 19
144
v
111
789674
216
Zajčev mlin
HŠ 20
742
v
112
789701
289111
Dolenje njive-Jarc
HŠ 27
327
v
113
789721
426131
Kalužice-Reber
HŠ 3b
362
v
114
789731
289111
Sp. Zafara-Zg. Zafara
HŠ 16
608
v
115
789741
189121
Mačkovec-Skopice
289141
1.982
v
116
789742
789741
Mačkovec-Vidmar
HŠ 11a
173
v
117
789743
789741
Mačkovec-Opštetar
289121
76
v
118
789751
789741
Senožet-Mačkovski Tali
HŠ 38
573
v
119
789761
289091
Vrh pri Križu-Gornji Križ
HŠ 6
537
v
120
789762
289091
Vrh pri Križu-Sv. Marjeta
289091
1.580
v
121
789763
789761
Gornji Križ
HŠ 4a
50
v
122
789771
289121
Sadinjski Tali
HŠ 84
974
v
123
789772
789771
Mačkovec pri Dvoru 89
HŠ NŠ
358
v
124
789781
289141
Vinkov vrh-Gradec
HŠ 112
276
v
125
789791
289141
Vinkov vrh-Prežgarnica
HŠ 25
775
v
126
789801
289141
Vinkov vrh-Predstaje
HŠ 20
400
v
127
789811
216
Dvor 15
HŠ 15
229
v
128
789812
789811
Dvor 60
HŠ 60
197
v
129
789813
789812
Dvor-mimo Kovača
216
34
v
130
789821
789811
Dvor-Sv. Anton
HŠ 142
1.343
v
131
789822
216
Dvor 71
HŠ 71
183
v
132
789823
789822
Dvor 87
HŠ 87
179
v
133
789824
789822
Dvor 61
HŠ 61
51
v
134
789825
216
Dvor 98
HŠ 98
92
v
135
789831
216
Podšempavelska gora
HŠ 163
1.015
v
136
789841
216
Pri cesti-Gmajna
HŠ 95
1.161
v
137
789842
216
Podšempavelska gora
HŠ 137
893
v
138
789851
789841
Drenjska Reber-Gradovca
HŠ 215
423
v
139
789861
289121
Frata
HŠ 20
1.722
v
140
789871
216
Poljane-peskokop
789872
209
v
141
789872
789871
Kriška gora 33
HŠ 33
545
v
142
789881
216
Poljane-Kriška gora
HŠ 30
405
v
143
789891
789881
Poljane-Vrh Pri Križu
HŠ 20
213
v
144
789901
289091
Vrh pri Križu-D. Križ
HŠ 11
500
v
145
789911
289121
Dolnji Ajdovec-Ogrek
HŠ 4
232
v
146
789921
289121
Gornji Ajdovec-Zabrekovce
289121
716
v
147
789931
289121
Sr. Lipovec-Hrib-M. Lipovec
289121
2.024
v
148
789932
789931
Mali Lipovec 54
parc. št. 1656/2
229
v
149
789941
789921
Gornji Ajdovec-Dolnji Ajdovec
289121
269
v
150
789942
789921
Gornji Ajdovec (Y križišče)
789941
27
v
151
789943
789921
Gornji Ajdovec (od HŠ 10 do HŠ 9)
HŠ 9
111
v
152
789944
789921
Gornji Ajdovec (Y križišče)
789943
16
v
153
789951
289121
Dolnji Ajdovec-Prilesnice
289121
479
v
154
789961
289121
Sr. Lipovec-Sv. Nikolaj
289161
2.333
v
155
789962
789961
Srednji Lipovec 21
289121
371
v
156
789981
289151
Podlipa (od HŠ 8 do HŠ 21)
HŠ 21
113
v
157
789982
789981
Podlipa (od HŠ 12 do HŠ 13)
HŠ 14
73
v
158
789991
289161
Sela pri Ajdovcu-Boršt
289161
1.248
v
159
790001
789931
Sr. Lipovec-Tomaževec
289121
90
v
160
790011
789961
Podograje-Trnov dol
289161
443
v
161
790031
289161
Sela pri Ajdovcu 7
HŠ 7
369
v
162
790111
289161
Sela pri Ajdovcu-V. Lipovec
790131
321
v
163
790131
289161
V. Lipovec-povezava
289161
190
v
164
790132
790131
Veliki Lipovec (Y križišče)
289161
24
v
165
790141
289161
Dolnji Konec-Škratovec
289121
491
v
166
790151
790141
Brezova Reber-Majavke
289121
144
v
167
790161
790141
Brezova Reber-Zavrhe
HŠ 24
302
v
168
790171
1
V. Lipovec-Preloge
HŠ 27
320
v
169
798331
289111
Žužemberk
798333
98
v
170
798332
798331
Žužemberk
HŠ NH
75
v
171
798333
798331
Žužemberk
HŠ 26
116
v
172
798371
289061
Breg I
216
235
v
173
798372
798371
Breg II
216
219
v
174
798374
289061
Do ribiškega doma
HŠ 6
93
v
175
798375
289061
Ulica nad Miklavžem-Breg
289021
215
v
176
798376
289021
Ulica nad Miklavžem
798375
148
v
177
798381
290001
Cesta v industrijsko cono
ind.c.
277
v
178
798391
216
Vrti I
290001
210
v
179
798392
798391
Vrti II
290001
194
v
180
798393
798391
Vrti 24
HŠ 24
121
v
181
798394
216
Vrti III
290001
137
v
182
798395
216
Bloki-do igrišča
HŠ 40
109
v
183
798396
650
Baragova ulica 11
HŠ 11
79
v
184
798401
290001
Jurčičeva ul.-Plot
HŠ 55
190
v
185
798402
290001
Jurčičeva ul.-Brezovar
HŠ 39
122
v
186
798403
290001
Jurčičeva ul.-Gabrič
HŠ 19
120
v
187
798404
798401
Jurčičeva ul.-Sodin
HŠ 89
67
v
188
798405
290001
Do črpališča
črpali
168
v
189
926687
650
Lisec
926688
772
v
1.559 – Trebnje
V…vsa vozila
SKUPAJ:
83.139 m
7. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2021-449 (509) z dne 10. 9. 2021.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 44/09).
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-31/2021-7
Žužemberk, dne 30. novembra 2021
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti