Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3869. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, stran 12085.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 9. in 34. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 123/21 in 172/21), 14. člena Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 24. seji dne 25. novembra 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin
1. člen
Besedilo 6. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda VVZ Ilke Devetak Bignami (Uradno glasilo občine Tolmin, št. 7/99, Primorske novice, uradne objave št. 54/01, 25/08, Uradni list RS, št. 58/10 in št. 38/13) v nadaljnjem besedilu: Odlok) se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod opravlja kot javno službo naslednjo dejavnost:
– predšolska vzgoja – P 85.100.
Zavod opravlja tudi drugo dejavnost:
– druga oskrba z jedmi – I 56.290.
Sprememba dejavnosti je možna le ob predhodnem soglasju ustanovitelja in odločbe pristojnega organa o izpolnjevanju prostorskih, kadrovskih in drugih pogojev.«.
2. člen 
Besedilo 7. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod izvaja vzgojno delo po veljavnih programih za predšolske otroke in prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami, v skladu z zakonom in sklepi ustanovitelja.«.
3. člen 
Besedilo 25. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni organi v zavodu so vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi vzgojiteljev. Naloge strokovnih organov določa zakon.«.
4. člen 
V besedilu 27. člena Odloka se spremeni zadnji stavek tako, da se glasi:
»Sistemizacijo delovnih mest določi ravnatelj na podlagi standardov in normativov.«.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2021
Tolmin, dne 26. novembra 2021
Župan 
Občine Tolmin 
Uroš Brežan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti