Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3864. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev in za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v Mestni občini Slovenj Gradec v enoti urejanja prostora OK-483; ID. št. 2584, stran 12076.

  
Na podlagi prve in druge alineje 127. člena ter 128., 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 28. redni seji dne 24. 11. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev in za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v Mestni občini Slovenj Gradec v enoti urejanja prostora OK-483; ID. št. 2584
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev in za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v Mestni občini Slovenj Gradec na parcelah št. 1290/4 in 1291/1, vse k.o. Vrhe. Elaborat lokacijske preveritve je izdelalo podjetje URBIS d.o.o. Maribor, Partizanska cesta 3, 2000 Maribor pod številko 2021-LP-032. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih aktov je 2584.
2. člen 
Z lokacijsko preveritvijo se omogoči širitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na kmetijska zemljišča v površini 83,85 m², na zemljišču s parc. št. 1291/1 k.o. 847 – Vrhe, v Mestni občini Slovenj Gradec, v enoti urejanja prostora OK-483, opredeljeni z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17). Obseg in oblika stavbnega zemljišča se preoblikuje tako kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa.
3. člen 
Z lokacijsko preveritvijo se v enoti urejanja prostora OK-483 za izpolnitev gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta omogoči individualno odstopanje od podrobnih prostorsko izvedbenih pogojev, ki so določeni v tabeli 126. člena OPN, ki določa dopustne gradnje, in sicer tako, da se dopusti tudi novogradnja manj zahtevnih objektov.
4. člen 
Občina podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
5. člen 
Skladnost nameravanega posega na območju lokacijske preveritve se preverja na podlagi tega sklepa in na podlagi tekstualnega in grafičnega dela elaborata lokacijske preveritve iz 1. člena tega sklepa ter na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora k elaboratu lokacijske preveritve.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in preneha veljati, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev predodločbe ali gradbenega dovoljenja v dveh letih od dneva uveljavitve, ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja.
Št. 350-0011/2021
Slovenj Gradec, dne 25. novembra 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti