Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3863. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra, stran 12076.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 1. 12. 2021 sprejel
S K L E P 
o vzpostavitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se na nepremičninah:
– s parc. št. 804/4, 803/2, 804/6, 748/4, vse k.o. 1381 Boštanj;
– s parc. št. 466/2, 567/4, 568/6, 569/4, 578/5, 578/6, 579/4, 606/2, 607/2, 607/4, 608/2, 610/2, 620/2, 652/2, 682/7, 654/2, 675/2, 1485/2, vse k.o. 1370 Podvrh;
– s parc. št. 839/4, 837/1, 838/3, vse k.o. 1379 Sevnica;
– s parc. št. 1432/3, 3498, 3500, vse k.o. 1393 Studenec;
– s parc. št. 434/3, 440/4, 440/6, 440/7, 447/1, 448/1, 479/2, 497/2, 440/10, 495/2, 501/7, 504/2, 506/4, 561/2, 564/2, 564/4, 724, vse k.o. 1369 Trnovec;
– s parc. št. 262/4, 262/7, 263/2, 264/8, 264/10, 267/2, 268/2, 221/6, 229/2, 264/4, 264/6, 387/4, vse k.o. 1367 Zabukovje;
– s parc. št. 2532/204, 2532/211, 2532/214, 2532/240, vse k.o. 1391 Log;
– s parc. št. 1613/2, 1613/4, 1613/5, 1613/6, 1613/7, 1613/8, 1613/9, vse k.o. 1373 Žigrski Vrh;
– s parc. št. 939/2, 971/3, 971/4, vse k.o. 1390 Vrh,
last Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična številka: 5883008000, vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
2. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0035/2021
Sevnica, dne 2. decembra 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti