Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3856. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena, stran 12069.

  
Na podlagi 17. člena v zvezi s 102. členom Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) in 245. člena v zvezi z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Občine Piran na 25. redni seji dne 9. novembra 2021 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Nepremičnini parcela 7709/12 k. o. 2631 Portorož preneha status grajenega javnega dobra občinskega pomena.
2. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
3. 
Občinska uprava Občine Piran bo na podlagi tega sklepa izdala odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena za nepremičnino iz 1. točke tega sklepa. Status grajenega javnega dobra preneha s pravnomočnostjo ugotovitvene odločbe. Po pravnomočnosti odločbe občinska uprava to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiški knjigi izbriše zaznambo o javnem dobru.
Št. 45400-5/2005
Piran, dne 9. novembra 2021
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 17 in relazione all’art. 102 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17 e 43/18) e l’art. 245 in relazione all’art. 247 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 61/17), nella 25ª seduta ordinaria del 9/11/2021 approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
1. 
È abolito lo status di demanio pubblico artificiale di rilevanza comunale sull’immobile interessato, particella catastale n. 7709/12, c.c. 2631 Portorose.
2. 
La presente Deliberazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
3. 
L’Amministrazione comunale del Comune di Pirano, in base alla presente Deliberazione, procederà all’emissione della Decisione dichiarativa in materia di abolizione dello status di bene demaniale artificiale di rilevanza comunale sul bene immobile di cui al punto 1 della presente Deliberazione. Lo status di demanio pubblico artificiale è abolito quando la Decisione dichiarativa è definitiva. L’Amministrazione comunale, dopo la definitività della Decisione, invia la stessa al tribunale competente, che per dovere d’ufficio cancella la nota di demanio pubblico nel registro fondiario.
N. 45400-5/2005
Pirano, 9 novembre 2021
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti