Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3844. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica, stran 12058.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 21. redni seji dne 1. 12. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica
1. člen 
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo, 128/20) se prvi odstavek 16. člena spremeni tako, da se glasi:
»Občinska uprava v režijskem obratu, ki je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave občine, opravlja naslednje dejavnosti:
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– izvajanje posameznih del v zvezi z vzdrževanjem stanovanj, poslovnih prostorov in ostalih javnih objektov v lasti in uporabi občine,
– upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje,
– dejavnost plakatiranja in oglaševanja,
– vzdrževanje javnih površin,
– upravljanje s prostori za prodajo blaga zunaj prodajaln,
– upravljanje s pokopališči,
– vzdrževanje občinskih javnih cest,
– izvajanje posameznih del pri upravljanju in urejanju javnih parkirišč,
– druge dejavnosti po odredbi župana ali direktorja občinske uprave.«
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0014/2021-2
Miren, dne 1. decembra 2021
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti