Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3837. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje, stran 12056.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj in 123/21), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17), 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo UPB-2 in 162/21), 18. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20 – uradno prečiščeno besedilo UPB-2) so Občinski svet Občine Grosuplje na 16. redni seji dne 17. 11. 2021, Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 25. redni seji dne 17. 11. 2021, Občinski svet Občine Škofljica na 13. redni seji dne 23. 11. 2021 in Občinski svet Občine Dobrepolje na 17. redni seji dne 16. 11. 2021 sprejeli
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Grosuplje (Uradni list RS, št. 41/97, 47/06, 78/08, 16/10 in 6/16) se na koncu četrtega odstavka 2. člena črta pika in doda besedilo »in dislociran oddelek v Zagradcu, v Občini Ivančna Gorica.«.
2. člen
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah. Odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok začne veljati osmi dan po zadnji objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.
Št. 600-0001/2021
Dobrepolje, dne 16. novembra 2021
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 
Št. 601-1/1997
Grosuplje, dne 17. novembra 2021
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič 
Št. 60100-0001/1997
Ivančna Gorica, dne 16. novembra 2021
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad 
Št. 007-5/2006
Škofljica, dne 23. novembra 2021
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti