Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3833. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brežice, stran 12050.

  
Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 74/21), VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – odl. US), 218. in 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl.US), Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 69/19) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na 20. redni seji dne 29. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Brežice 
1. člen 
Črta se 5. člen.
2. člen 
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se spremenijo vrednosti točk za zasebni počitniški namen:
Namembnost
I. območje
II. območje
III. območje
IV. območje
Zasebni počitniški namen
50
30
20
5
3. člen 
Dopolni se 12. člen tako, da se na koncu doda tretji odstavek, ki se glasi:
(3) Za objekte, ki so zajeti v register kulturne nepremične dediščine se celoten izračun višine nadomestila iz prvega odstavka tega člena dodatno pomnoži s faktorjem 0,3.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2019
Brežice, dne 29. novembra 2021
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti