Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3822. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, stran 12020.

  
Na podlagi drugega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 167/21 – odl. US) ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejme
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov 
1. člen 
V Sklepu o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov (Uradni list RS, št. 162/21) se v 1. členu besedilo »določata naslednja nujna kadrovska ukrepa:« nadomesti z besedilom »določajo naslednji nujni kadrovski ukrepi:«
Za prvo alinejo se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– dodatna sistemizacija delovnega mesta svetovalnega delavca,«.
Dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
2. člen 
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen 
(dodatna sistemizacija delovnega mesta svetovalnega delavca) 
(1) V osnovni šoli, osnovni šoli s prilagojenim programom in zavodu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, lahko šola oziroma zavod dodatno sistemizira delovno mesto svetovalnega delavca v skladu z naslednjimi merili:
Osnovna šola
Osnovna šola s prilagojenim programom
Zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
Število učencev
Delež delovnega mesta
Število učencev
Delež delovnega mesta
Število otrok in mladostnikov
Delež delovnega mesta
do 200
0,15
do 40
0,15
do 40
0,15
201–350
0,30
41–80
0,30
41–80
0,30
351–500
0,45
81–150
0,45
81–150
0,45
nad 500
0,60
nad 150
0,60
nad 150
0,60
(2) V osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami se upošteva skupno število otrok, učencev in dijakov v programih predšolske vzgoje, osnovnošolskih in srednješolskih programih ter vzgojnih programih.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-174/2021
Ljubljana, dne 6. decembra 2021
EVA 2021-3330-0132
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost