Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3820. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti, stran 12017.

  
Na podlagi drugega odstavka 217. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO, 51/21, 121/21 in 162/21) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o izračunu minimalne zajamčene donosnosti 
1. člen 
V Pravilniku o izračunu minimalne zajamčene donosnosti (Uradni list RS, št. 7/13) se v 8. členu za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je povprečna donosnost, izračunana v skladu s prvim odstavkom tega člena, nižja od 0,00 %, se šteje, da je povprečna donosnost enaka 0,00 %.«.
2. člen 
V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Mesečna minimalna zajamčena donosnost se zaokroži na šest decimalnih mest.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, novi tretji odstavek 8. člena pravilnika pa se prvič uporabi za izračun minimalne zajamčene donosnosti za obdobje od januarja do decembra 2022.
Št. 007-1098/2021
Ljubljana, dne 8. decembra 2021
EVA 2021-1611-0081
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost