Uradni list

Številka 194
Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 194/2021 z dne 10. 12. 2021

Kazalo

3818. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v službi Državnega sveta Republike Slovenije, stran 12017.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US), tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in 2. člena Sklepa o organizaciji in delu službe Državnega sveta Republike Slovenije (št. 040-03/93-2/19 z dne 21. 5. 2008 in nadaljnje spremembe) izdajam
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v službi Državnega sveta Republike Slovenije 
1. člen
V Pravilniku o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v službi Državnega sveta Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 97/08, 19/10 in 17/19, v nadaljevanju: Pravilnik) se v 9. členu v prvem odstavku beseda »marca« nadomesti z besedo »novembra«.
V 9. členu se v drugem odstavku za prvim stavkom doda stavek »Napredujejo javni uslužbenci, ki na dan 1. december izpolnjujejo pogoje za napredovanje po tem pravilniku«.
2. člen 
V 11. členu se v drugem odstavku besedilo »15 dneh po poteku roka iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika« nadomesti z besedilom »do 30. novembra«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2021, ki je bil izveden na podlagi Pravilnika, se za javne uslužbence, ki jim je napredovalno obdobje začelo teči v letu 2018 od vključno 2. aprila 2018 do vključno 1. decembra 2018, izvede ob upoštevanju spremenjenega 9. in 11. člena Pravilnika.
Pri postopku preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v letu 2021 za javne uslužbence iz prejšnjega odstavka se upoštevajo veljavne ocene delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2020.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-02-12/2021/1
Ljubljana, dne 7. decembra 2021
Dr. Dušan Štrus 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti