Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

3517. Pravilnik o spremembah Pravilnika o posebnih zdravstvenih pogojih za pridobitev in ohranitev veljavnosti dovoljenja za strojevodjo, stran 10433.

  
Na podlagi petnajstega odstavka 72. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18in 54/21) minister za zdravje v soglasju z ministrom za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o posebnih zdravstvenih pogojih za pridobitev in ohranitev veljavnosti dovoljenja za strojevodjo 
1. člen 
V Pravilniku o posebnih zdravstvenih pogojih za pridobitev in ohranitev veljavnosti dovoljenja za strojevodjo (Uradni list RS, št. 37/21) se v 11. členu v četrtem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. ostrina vida na daljavo s korekcijo ali brez: 1,0; najmanj 0,5 na slabšem očesu;«.
2. člen 
V 27. členu se v prvem odstavku v drugi alineji besedilo »izvršilnih železniških delavcev« nadomesti z besedo »strojevodij«.
3. člen 
32. člen se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(prehodno obdobje za OVKN, ki niso strojevodje) 
(1) Šteje se, da je v SVU upravljavca in prevoznikov kot njihov sestavni del vključena vsebina določb Pravilnika o postopkih preverjanja duševne in telesne zmožnosti izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS, št. 79/09, 12/16 in 30/18 – ZVZelP-1), ki se nanašajo na OVKN, ki niso strojevodje, če niso v nasprotju s pravnimi akti Evropske unije, ki urejajo postopke preverjanja duševne in telesne zmožnosti OVKN, ki niso strojevodje.
(2) Upravljavci in prevozniki morajo za spremembo pravil v svojem SVU glede vsebin, ki so določene v pravilniku iz prejšnjega odstavka, pridobiti predhodno potrditev varnostnega organa, ki se izda na podlagi mnenja pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti iz 27. člena pravilnika.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-137/2021
Ljubljana, dne 28. oktobra 2021
EVA 2021-2711-0105  
  
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 
 
Soglašam! 
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost