Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

3505. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 5/2021, stran 10417.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 26. seji, dne 21. 10. 2021, sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 5/2021 
I. 
Ukine se javno dobro na naslednji nepremičnini:
– parc.št. 783/8, k.o. 1343 – Veliki Kamen.
II. 
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičnini vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-3/2021-O507
Krško, dne 21. oktobra 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost