Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

3503. Sklep o lokacijski preveritvi LP 10/21 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP DP1, stran 10416.

  
Na podlagi 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) ter 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – UPB) je Občinski svet Občine Kobarid na 20. redni seji dne 28. oktobra 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi LP 10/21 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP DP1 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2578, ki se nanaša na določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za enoto urejanja prostora, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 99/13), določena z oznako EUP DP1, na zemljišču s parc. št. 1895/1 k.o. 2225 Drežnica.
2. člen 
Obseg in oblika stavbnega zemljišča se za namen gradnje enostanovanjskega objekta preoblikuje tako, kot izhaja iz Elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelala ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., št. projekta LP 10/21, maj 2021, dopolnitev julij 2021.
3. člen 
Površina stavbnega zemljišča posamične poselitve z oznako DP1 se preoblikuje in poveča na del zemljišča s parc. št. 1895/1 k.o. 2225 Drežnica. Povečanje znaša 471,66 m2, kar predstavlja manj kot 20 % izvorne oblike, tako da nova skupna površina te posamične poselitve znaša 2.857,70 m2.
Natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča je določena v elaboratu lokacijske preveritve iz 2. člena tega sklepa.
4. člen 
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Kobarid vodi v skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2.
Občina Kobarid podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnega zemljišča vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora.
Sklep se posreduje Upravni enoti Tolmin in Ministrstvu za okolje in prostor.
5. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-4/2021
Kobarid, dne 28. oktobra 2021
Župan 
Občine Kobarid 
Marko Matajurc 

AAA Zlata odličnost