Uradni list

Številka 178
Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12. 11. 2021

Kazalo

3502. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča, stran 10416.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 17/14 – ZUOPŽ, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18, 14/18 – ZUOPŠP; v nadaljevanju: ZCes-1), 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljevanju: ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12, 43/19) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 5. dopisni seji dne 23. 7. 2021 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča 
1. člen 
S tem sklepom se ugotovi javna korist za razlastitev naslednjih nepremičnin ID znak: parcela 1982 53/1, ID znak: parcela 1982 52/5, ID znak: parcela 1982 54/1, ID znak: parcela 1982 52/4, ID znak: parcela 1982 52/6 (del približno 1027 m2, ID znak: parcela 1982 53/2 (del, približno 125 m2), ID znak: parcela 1982 54/2 (del, približno 169 m2), ID znak: parcela 1982 56 (del, približno 24 m2), ID znak: parcela 1982 52/3 (del, približno 176 m2) ki so v lasti fizične osebe in po katerih poteka obstoječa javna pot 567361 Šujica–Stranska vas in lokalna cesta 067061 Stranska vas–Gabrje.
2. člen 
Razlastitev je nujna za dosego javne koristi. Občina Dobrova - Polhov Gradec potrebuje nepremičnine iz 1. člena tega sklepa za rekonstrukcijo obstoječe javne pot 567361 Šujica–Stranska vas in lokalne ceste 067061 Stranska vas–Gabrje, ki bo obsegala ureditev obstoječe ceste in dodatno gradnjo površin za pešce in kolesarje po projektni dokumentaciji PZI, št. U05/1454-18, ki jo je izdelalo podjetje K Projekt L, maj 2019. Rekonstrukcija navedene gospodarske javne infrastrukture je nujno potrebna za potek cestnega prometa na relaciji Gabrje–Šujica–Podutik in je v javno korist.
Grafični prikaz delovnega pasu za potrebe zadevne rekonstrukcije je kot Priloga 1 sestavni del tega sklepa.
3. člen 
Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec pooblašča župana Franca Setnikarja, da pri pristojni upravni enoti, v skladu s 196. in 199. členom ZUreP-2, vloži zahtevo za razlastitev z omejitvijo lastninske pravice zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišč na nepremičninah, navedenih v 1. členu tega sklepa.
4. člen 
V kolikor bo v teku razlastitvenega postopka prišlo do sklenitve kupoprodajne pogodbe, bo postopek razlastitve prekinjen in bo izplačana odškodnina po ocenjeni vrednosti.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0030/2021-2
Dobrova, dne 23. julija 2021
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec 
Franc Setnikar 

AAA Zlata odličnost