Uradni list

Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021

Kazalo

3452. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 10104.

  
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) in 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, ZUUJFO, 11/18 ZSPDSLS1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) je Občinski svet Občine Žalec na 20. redni seji dne 20. oktobra 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
1. člen 
Pravilnik o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter drugih organov ter povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 55/10, 52/12 in 11/17) se spremeni in dopolni.
2. člen 
Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»(1) Občinskemu Štabu za civilno zaščito Občine Žalec se za čas mobilizacije oziroma aktiviranja na podlagi načrtov zaščite in reševanja v občini določi mesečno plačilo za opravljanje funkcije, in sicer za:
– predsednika občinskega štaba za civilno zaščito do 30 % plače župana za profesionalno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo;
– za člana občinskega štaba za civilno zaščito do 20 % plače župana za profesionalno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
(2) Plačilo za opravljanje funkcije pripada tudi vpoklicanim poveljniku in članom Gasilskega poveljstva Občine Žalec, in sicer v višini do 20 % plače župana za profesionalno opravljanje funkcije brez dodatka za delovno dobo.
(3) Predlog višine plačila za opravljanje funkcije v času mobilizacije oziroma aktiviranja na podlagi načrtov zaščite in reševanja v občini poda Občinski štab za civilno zaščito na podlagi opravljenega dela in zadolžitev.
(4) Sklep o višini plačila za opravljanje funkcije izda župan Občine Žalec.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2021
Žalec, dne 20. oktobra 2021
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost