Uradni list

Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021

Kazalo

3445. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Metlika, stran 10089.

  
Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 16. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Metlika na 19. redni seji dne 21. 10. 2021 sprejel 
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Metlika 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 55/10 in 43/14) – v nadaljevanju: Odlok. 
2. člen 
Besedilo iz 4. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Metlika in naselji v sosednjih občinah so: 
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Namen uporabe
Preostala 
dolžina v sosednji občini [m]
1.
255010
255011
C R3 661
Metlika – G2 105
C G2 105
910
V
2.
255010
255012
C G2 105
Metlika – Krvavčji Vrh
C 370050
2.542
V
2.054 Semič
3.
255020
255021
C R3 663
Bušinja vas – Grabrovec – Metlika
C 255010
4.720
V
4.
255030
255031
C R3 661
Čurile – Rosalnice
C R3 662
1.509
V
5.
255040
255041
C R3 661
Drašička roka – Bojanjska roka
C R3 663
3.274
V
6.
255050
255051
C 255040
Slamna vas – Boldraž
C 755070
1.012
V
7.
255060
255061
C G2 105
Trnovec – Bereča vas
C G2 105
3.111
V
8.
255060
255062
O 255061
Bereča vas – Bušinja vas
C G2 105
540
V
9.
255070
255071
C R1 218
Primostek – G. Dobravice – Grm
C R1 218
5.979
V
10.
255080
255081
C R1 218
Grm pri Podzemlju – Podzemelj
C RT 919
1.604
V
11.
255090
255091
C R1 218
Gradac – Krasinec
C RT 919
2.317
V
12.
255090
255092
C RT 919
Krasinec – Pravutina
M RH
1.141
V
13.
255100
255101
C R1 218
Gradac – Stranska vas
C 054160
1.365
V
2.512 Semič
14.
255110
255111
C R3 661
Drašiči – Vidošiči
C 755220
1.639
V
15.
255120
255121
C R3 662
Božakovo – Drašiči
C R3 661
2.390
V
16.
255130
255131
C G2 105
G. Lokvica
C 255060
426
V
17.
255140
255141
C G2 105
D. Suhor – D. Lokvica
C 255060
2.590
V
18.
255150
255151
C G2 105
Dole – Drage – G. Suhor
C G2 105
3.164
V
19.
255170
255171
C 255060
G. Lokvica – Krvavčji Vrh
C 255010
2.021
V
252 Semič
V…vsa vozila
SKUPAJ
42.254
m
« 
3. člen 
Besedilo iz 5. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so: 
– Zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ): 
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
1.
256010
256011
C G2 105
NBK – TPC
C R1 218
183
V
2.
256040
256041
C R3 661
Trg svobode – Cankarjeva
C R3 662
755
V
3.
256050
256051
C 256040
Partizanski trg – Na Požeg
C R3 661
236
V
4.
256430
256431
C R1 218
Črnomaljska cesta
C G2 105
276
V
V…vsa vozila
SKUPAJ
1.450
m
– Mestne ali krajevne ceste (LK): 
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
1.
256020
256021
C 256430
Metlika – AP
Z HŠ 1
234
V
2.
256030
256031
C 256040
Mestni trg
Z trg
197
V
3.
256060
256061
C R3 661
Šolska ulica
C 255020
579
V
4.
256070
256071
C G2 105
Tovarniška cesta – Cona Beti
Z HŠ 4
344
V
5.
256080
256081
C G2 105
Kolodvorska ulica
Z ŽP
203
V
6.
256090
256091
C G2 105
NBK – kurilnica
Z HŠ 3
197
V
7.
256120
256121
C R3 661
Breg revolucije
C 256180
804
V
8.
256140
256141
C 256050
Prečna pot
C R3 661
114
V
9.
256150
256151
C 256120
Ganglova ulica
C 256120
265
V
10.
256160
256161
C G2 105
Na Laze
C 256120
314
V
11.
256170
256171
C 255010
Marentičeva ulica
C 256160
409
V
12.
256180
256181
C 255010
Stara cesta
C 255010
194
V
13.
256190
256191
C R3 661
Župančičeva ulica
C 256070
268
V
14.
256200
256201
C 256190
Ulica 1. maja
C 256210
171
V
15.
256210
256211
C R3 662
Jarčeva ulica
C R3 662
325
V
16.
256220
256221
C G2 105
Gubčeva ulica
C 256230
412
V
17.
256230
256231
C 256070
Šestova ulica
C 256210
169
V
18.
256240
256241
C R3 661
Pot na Veselico
Z HŠ 12
351
V
19.
256250
256251
C 256290
Ulica Janka Brodariča
Z HŠ 1
150
V
20.
256260
256261
C 256270
Badovinčeva ulica I
Z HŠ 1
53
V
21.
256260
256262
C 256270
Badovinčeva ulica II
Z HŠ 33
153
V
22.
256270
256271
C R3 662
Vejar
C R3 662
272
V
23.
256290
256291
C R3 661
Tomšičeva ulica I
C R3 661
254
V
24.
256292
256292
O 256291
Tomšičeva ulica II
Z HŠ 8
134
V
25.
256321
256321
C 256120
Ulica XIV. Divizije
Z HŠ 20
231
V
26.
256330
256331
C G2 105
Cesta 9. maja
Z HŠ 2
121
V
27.
256340
256341
C 255010
Ulica Marjana Kozine
Z HŠ 4
126
V
28.
256350
256351
C 256090
Ulica Belokranjskega odreda I
Z HŠ 18
311
V
29.
256350
256352
C G2 105
Ulica Belokranjskega odreda II
Z HŠ 19C
326
V
30.
256360
256361
C G2 105
Ulica Milke Šobar
Z HŠ 2
193
V
31.
256370
256371
C G2 105
CBE – Mestni log
Z HŠ 4
114
V
32.
256380
256381
C 255020
Levstikova ulica
Z HŠ 18
185
V
33.
256390
256391
C G2 105
Poslovna cona Pild I
C 255010
445
V
34.
256390
256392
O 256391
Poslovna cona Pild II
O 256393
273
V
35.
256390
256393
O 256391
Poslovna cona Pild III
O 256392
131
V
36.
256394
256394
O 256393
Poslovna cona Pild IV
Z N.H.
195
V
37.
256390
256395
O 256392
Poslovna cona Pild V
Z N.H.
75
V
38.
256400
256401
C R3 661
Jerebova ulica
C 256240
392
V
39.
256410
256411
C R3 661
Naselje Staneta Rozmana
O 256411
464
V
40.
256450
256451
C R3 661
Frelihova ulica
C 256120
108
V
41.
256470
256471
C 255020
Trdinova pot I
Z N.H.
265
V
V…vsa vozila
SKUPAJ
10.521
m
« 
4. člen 
Besedilo iz 6. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»Javne poti (JP) v naseljih Občine Metlika in med naselji so: 
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina 
v sosednji občini [m]
1.
755010
755011
C 255010
Metlika – G. Dobravice
C 255070
2.823
V
2.
755020
755021
C 255020
Metlika – Berčice
Z HŠ 9
670
V
3.
755030
755031
C 255020
Gabrovec
C 255020
636
V
4.
755040
755041
C R3 661
Svržaki – povezava I
O 755041
756
V
5.
755040
755042
C R3 661
Svržaki – povezava II
C R3 661
272
V
6.
755050
755051
C 255030
Rosalnice – R3 661
C R3 661
1.870
V
7.
755050
755052
C R3 661
R3 661 – Vinomer
Z razcep
1.021
V
8.
755060
755061
C R3 662
Metlika – Rosalnice
C 255030
817
V
9.
755060
755062
O 755061
Metlika – Žugelj
Z HŠ 55
278
V
10.
755070
755071
C R3 663
Radovica – Boldraž
C 255050
1.949
V
11.
755070
755072
C 255050
Boldraž 17
Z HŠ 17
197
V
12.
755080
755081
C R3 663
Radovica – Radoši
Z HŠ 6
1.132
V
13.
755080
755082
O 755081
Radovica – Kade
Z N.H.
315
V
14.
755090
755091
C R3 663
Radovica – Krašnji vrih
O 076238
2.766
V
15.
755090
755092
O 755091
Radovica – skozi vas I
C R3 663
226
V
16.
755090
755093
O 755092
Radovica – skozi vas II
C 755100
140
V
17.
755090
755094
O 755091
Krašnji vrh – Stankovič
Z HŠ 28
257
V
18.
755100
755101
C R3 663
Radovica – povezava
C 755090
186
V
19.
755110
755111
C 255140
Dragomlja vas I
C 870390
171
V
20.
755110
755112
O 755111
Dragomlja vas II
O 755111
129
V
21.
755120
755121
C 255060
D. Lokvica
C 255130
733
V
22.
755120
755122
C 255060
Lokvica – peskokop
C 255140
216
V
23.
755130
755131
C G2 105
Pokopališče Suhor – Bušinja vas
C 255140
238
V
24.
755140
755141
C RT 919
Škrilje
C 255090
724
V
25.
755140
755142
C RT 919
RT 919 – LC 255091
C 255090
274
V
26.
755150
755151
C 255090
Kapljišče
Z HŠ 1
464
V
27.
755150
755152
O 755151
Kapljišče – povezava
C 255090
157
V
28.
755160
755161
C 255090
Boršt – Mlake
Z HŠ 4
882
V
29.
755170
755171
C 255090
Prilozje – letališče
Z letal.
1.351
V
30.
755170
755172
C 755160
Boršt – Boginja vas
Z HŠ 1
786
V
31.
755170
755173
O 755171
Prilozje – povezava
O 755171
574
V
32.
755180
755181
C R1 218
Gradac – Okljuka
Z HŠ 4
1.527
V
33.
755180
755182
C R1 218
Gradac 84
Z HŠ 84
363
V
34.
755190
755191
C R1 218
R1 218 – Otok
Z HŠ 18
1.174
V
35.
755190
755192
O 755191
Otok
Z HŠ 24
146
V
36.
755200
755201
C G2 105
Metlika – Križevska vas
Z HŠ 62
1.128
V
37.
755200
755202
C G2 105
Križevska vas – povezava
O 755201
215
V
38.
755200
755203
C R1 218
Križevska vas
O 755201
679
V
39.
755210
755211
C R3 661
Drašiči – povezava
C 255120
246
V
40.
755210
755212
O 755211
Drašiči – čistilna naprava
Z ČN
102
V
41.
755220
755221
C 255110
Vidošiči – Železniki
C R3 661
1.330
V
42.
755220
755222
C 255110
Vidošiči – Kamenica
Z rampa
1.846
V
43.
755220
755223
O 755222
Kamenica – Plešči vrh
C 755230
578
V
44.
755230
755231
C 755220
Plešči vrh – Železniki
C 755220
1.223
V
45.
755230
755232
O 755231
Plešči vrh – Krmačina
C R3 661
1.307
V
46.
755240
755241
C R3 662
Rakovec – Drašiči
C 255120
2.399
V
47.
755240
755242
C R3 662
Rakovec 9
Z HŠ 9
189
V
48.
755250
755251
C R3 663
Bojanja vas 34
Z HŠ 34
1.371
V
49.
755250
755252
O 755251
Bojanja vas 9
Z HŠ 9
167
V
50.
755250
755253
O 755251
Bojanja vas 27
Z HŠ 27
62
V
51.
755260
755261
C R3 663
Brezovica – M. Lešče
Z HŠ 13
1.193
V
52.
755260
755262
C R3 663
Brezovica 3
Z HŠ 3
99
V
53.
755270
755271
C 255150
Hrast
C G2 105
894
V
54.
755270
755272
O 755271
Hrast – pokopališče
Z pokop.
615
V
55.
755270
755273
O 755271
Popovič – Siročič
Z HŠ 19C
150
V
-–
56.
755280
755281
C G2 105
Mačkovec – Škemljevec
Z HŠ 14
691
V
57.
755290
755291
C G2 105
Mačkovec
Z HŠ 4
543
V
-–
58.
755300
755301
C G2 105
Božič vrh
Z HŠ 5
384
V
59.
755310
755311
C G2 105
Jugorje pri Metliki
Z HŠ 13
353
V
60.
755320
755321
C R2 421
Sela pri Jugorju
Z HŠ 15
383
V
61.
755330
755331
C 255150
G. Suhor
Z HŠ 8
489
V
62.
755330
755332
O 755331
G. Suhor – D. Suhor
C 255150
362
V
63.
755340
755341
C G2 105
D. Suhor
Z HŠ 18
301
V
64.
755350
755351
C G2 105
Trnovec
C G2 105
483
V
65.
755360
755361
C R1 218
Primostek – stari del
Z HŠ 12
257
V
66.
755360
755362
C R1 218
Primostek – novi del
Z HŠ 40
331
V
67.
755370
755371
C 255010
Cesta Bratstva in Enotnosti – Trdinova pot
C 256470
130
V
68.
755380
755381
C R3 662
Cona Beti
Z HŠ 3
120
V
69.
755390
755391
C R1 218
Cona Gradac
Z cona
290
V
70.
755400
755401
C R3 662
D. Rosalnice – Rosalnice
C 255030
330
V
71.
755410
755411
C 255090
Krasinec – mlin
Z HŠ 23
322
V
72.
755410
755412
C 255090
Krasinec – povezava I
C RT 919
504
V
73.
755410
755413
C 255090
Krasinec – povezava II
C RT 919
557
V
74.
755410
755414
C RT 919
Krasinec – pokopališče
Z pokop.
72
V
75.
755410
755415
C RT 919
Krasinec – Vardič
Z HŠ 5A
219
V
76.
755410
755416
O 755412
Krasinec – povezava III
O 755413
119
V
77.
755410
755417
O 755413
Krasinec – povezava IV
O 755412
195
V
78.
755410
755418
C RT 919
Krasinec – Majer
Z HŠ 1
206
V
79.
755410
755419
C RT 919
Krasinec – Cesta na Majer
Z HŠ 2
304
V
80.
755420
755421
C RT 919
Podzemelj – povezava
C RT 919
330
V
81.
755420
755422
O 755421
Podzemelj – Lovska koča
Z HŠ 35
946
V
82.
755420
755423
C RT 919
Podzemelj – šola
Z šola
101
V
83.
755430
755431
C 255070
Geršiči – Krivoglavice
C 255070
1.728
V
84.
755440
755441
C 255100
Klošter – pokopališče
Z pokop.
312
V
85.
755450
755451
C R3 662
Božakovo – Plut
Z HŠ 32
161
V
86.
755450
755452
C R3 662
Želebej – Božakovo
C R3 662
418
V
87.
755450
755453
C R3 662
Želebej
C R3 662
393
V
88.
755460
755461
C R3 662
Radoviči
Z HŠ 19A
233
V
89.
755470
755471
C 255030
Čurile
C 255030
202
V
90.
755480
755481
C R3 663
Bušinja vas I
Z HŠ 37
215
V
91.
755480
755482
C R3 663
Bušinja vas – pokopališče
Z pokop.
113
V
92.
755480
755483
C G2 105
TPV Bušinja vas
O 755481
537
V
93.
755480
755484
C R3 663
Bušinja vas II
Z HŠ 1B
104
V
94.
755490
755491
C 255140
Pokopališče Sv. Jakob
Z cerkev
277
V
95.
755500
755501
C 256360
Ul. Milke Šobar
Z HŠ 4B
74
V
96.
755510
755511
C 256370
Mestni log
Z HŠ 8
74
V
97.
755520
755521
C 256010
NBK – lekarna
C 256090
61
V
98.
755530
755531
C 256120
Frelihova ulica
C R3 661
94
V
99.
755540
755541
C R3 661
Strma pot
C 256140
109
V
100.
755550
755551
C 256050
Navratilova pot
C 256290
238
V
101.
755560
755561
C 256400
Jerebova ulica
C 256400
85
V
102.
755570
755571
C 256060
Hočevarjeva ulica
Z HŠ 3
64
V
103.
755580
755581
C 256160
Marentičeva ulica
C 256120
367
V
104.
755580
755582
O 755581
Marentičeva ulica – odcep
Z HŠ 1A
30
V
105.
755590
755591
C 256240
Pot na Veselico
Z HŠ 22
314
V
106.
755600
755601
C R3 663
Radovica – Reškovka
Z HŠ 29
333
V
107.
755600
755602
O 755601
Radovica – R3 663
C R3 663
149
V
108.
755610
755611
C R3 661
Nova gora
C 255110
935
V
109.
755620
755621
C R3 661
Jablan – Drašiči
C R3 661
920
V
110.
870390
870393
O 870391
Sodji Vrh – Dragomlja vas
C 255140
1.024
V
1.256 Semič
V…vsa vozila
SKUPAJ
60.899
m
« 
5. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2021-360 (509) z dne 15. 7. 2021. 
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Št. 371-34/2021-9
Metlika, dne 21. oktobra 2021
Župan 
Občine Metlika 
Darko Zevnik 

AAA Zlata odličnost