Uradni list

Številka 173
Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021

Kazalo

3425. Uredba o spremembi Uredbe o energetski infrastrukturi, stran 10002.

  
Na podlagi petega odstavka 462. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE in 121/21 – ZSROVE) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembi Uredbe o energetski infrastrukturi 
1. člen 
V Uredbi o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 22/16) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(1) Energetsko infrastrukturo za proizvodnjo električne energije sestavljajo elektrarne z nazivno električno močjo nad 10 MW ter njihovi sestavni deli in naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote z nazivno električno močjo nad 10 MW ter njihovi sestavni deli.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek sestavljajo energetsko infrastrukturo tudi elektrarne in naprave, ki proizvajajo električno energijo z izkoriščanjem obnovljivih virov energije z nazivno električno močjo nad 1 MW ter njihovi sestavni deli, in naprave, ki proizvajajo električno energijo s soproizvodnjo toplote in električne energije iz obnovljivih virov energije z nazivno električno močjo nad 1 MW ter njihovi sestavni deli.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-85/2021
Ljubljana, dne 4. novembra 2021
EVA 2021-2430-0123
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost