Uradni list

Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021

Kazalo

3138. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2021, stran 9346.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 25. seji, dne 23. 9. 2021, sprejel
S K L E P 
o ukinitvi javnega dobra št. 4 / 2021 
I. 
Ukine se javno dobro na naslednjih nepremičninah:
– parc. št. 995/9, k.o. 1358 – Dolenji Leskovec,
– parc. št. *179 in parc.št. 1054/2, k.o. 1332 – Podbočje,
– parc. št. 3332/2 in parc.št. 3332/4, k.o. 1324 – Ravno.
II. 
Po ukinitvi javnega dobra se na nepremičninah vknjiži lastninska pravica v korist Občine Krško.
III. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-3/2021-O507
Krško, dne 23. septembra 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost