Uradni list

Številka 162
Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 162/2021 z dne 8. 10. 2021

Kazalo

3110. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna, stran 9313.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 15. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na 15. redni seji dne 30. 9. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (Uradni list RS, št. 82/19 – uradno prečiščeno besedilo, z dne 31. 12. 2019) se v 7. členu prvi odstavek spremeni tako, da se doda peta alinea, ki se glasi:
»– pomočnik direktorja za zdravstveno nego.«
2. člen 
V 17. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Strokovni vodja lahko opravlja svoje delo krajši delovni čas od polnega. Dolžino delovnega časa strokovnega vodje določa akt o sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda.«
3. člen 
Za 19. členom se doda novo podpoglavje »e) Pomočnik direktorja za zdravstveno nego«.
4. člen 
Doda se 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen 
Pomočnik direktorja za zdravstveno nego je vodilni delavec.
Pomočnika direktorja za zdravstveno nego imenuje direktor za čas trajanja svojega mandata.
Za pomočnika direktorja za zdravstveno nego se imenuje oseba, ki ima:
– najmanj visoko strokovno šolo oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve stopnje (VI/2 raven izobrazbe oziroma VII/1 tarifni razred),
– opravljeni strokovni izpit in
– vsaj pet let delovnih izkušenj.
Naloge pomočnika direktorja za zdravstveno nego se določijo z aktom o sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda.«
5. člen 
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 169-1-2021
Brezovica, dne 30. septembra 2021
Župan 
Občine Brezovica 
Metod Ropret 

AAA Zlata odličnost