Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2021 z dne 27. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2021 z dne 27. 8. 2021

Kazalo

2796. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, stran 8176.

  
Na podlagi drugega in četrtega odstavka 19. člena ter 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 
1. člen 
V Odloku o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 129/21 in 132/21) se v 6. členu na koncu drugega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Osebi, ki je v primeru vstopa v Republiko Slovenijo napotena v karanteno na domu in ne more zagotoviti izvajanja ukrepa karantene na naslovu svojega stalnega ali začasnega prebivališča ali drugem primernem prostoru v Republiki Sloveniji, se zagotovi nastanitvena zmogljivost za potrebe izvajanja karantene na domu v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ).«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Tujcu, ki nima prebivališča v Republiki Sloveniji in ob prehodu meje pove, da je pozitiven na SARS-CoV-2, ali izkazuje očitne bolezenske znake, značilne za okužbo z virusom SARS-CoV-2, se vstop v Republiko Slovenijo in tranzit čez Republiko Slovenijo dovoli ob upoštevanju priporočil NIJZ, če ob vstopu v Republiko Slovenijo nedvomno izkaže, da je namen vstopa le tranzit čez Republiko Slovenijo.«.
2. člen 
V 7. členu v prvem odstavku se:
– 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. otroku, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ali skupaj z osebo, ki ga prevaža zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje, če ta oseba ni napotena v karanteno na domu oziroma ji ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;«;
– na koncu 5. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova, 6. točka, ki se glasi:
»6. osebi, ki prevaža otroka, ki še ni dopolnil 15 let, zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje in se čez mejo vrne v dveh urah po prehodu meje.«.
3. člen 
V 9. členu se besedilo »29. avgusta 2021« nadomesti z besedilom »5. septembra 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-61/2021
Ljubljana, dne 26. avgusta 2021
EVA 2021-1711-0077
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost