Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2021 z dne 27. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2021 z dne 27. 8. 2021

Kazalo

2780. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov nižjega poklicnega izobraževanja prilagojenih za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju, stran 8165.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O 
o sprejetju izobraževalnih programov nižjega poklicnega izobraževanja prilagojenih za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju 
1. člen 
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 183. seji, dne 19. 2. 2021, ministrica, pristojna za izobraževanje, sprejme nova izobraževalna programa nižjega poklicnega izobraževanja prilagojena za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju:
– Pomočnik v biotehniki in oskrbi (DV) in
– Pomočnik v tehnoloških procesih (DV).
2. člen 
(1) Izobraževalna programa iz prejšnjega člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Izobraževalna programa iz prejšnjega člena se začneta izvajati s šolskim letom 2022/2023.
3. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0700-137/2021
Ljubljana, dne 2. avgusta 2021
EVA 2021-3330-0100
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost