Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021

Kazalo

2410. Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2300 (parc. št. 440/2, k.o. 1126 Dolga Gora), stran 6841.

  
Na podlagi 127. do 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju ZUreP-2) in 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 12. redni seji, ki je bila 15. junija 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2300 (parc. št. 440/2, k.o. 1126 Dolga Gora) 
1. člen 
Izvede se lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2300, ki se nanaša na zemljiške parcele št. 440/2, 1126 Dolga Gora, kot preoblikovanje in širitev obstoječega stavbnega zemljišča v max. velikosti 20 % osnovnega stavbnega zemljišča, kar predstavlja 600 m2.
2. člen 
Na zemljišču iz prvega člena tega sklepa se omogoči širitev obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako Ak) za gradnjo novega enostanovanjskega objekta skladno z določili Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13, 48/18 in 58/19), ki se nanašajo na obstoječo posamično poselitev EUP DG59, ki s tem sklepom spreminja velikost in obliko.
3. člen 
(1) V skladu z osmim odstavkom 131. člena ZUreP-2 se sprejeti sklep o lokacijski preveritvi objavi v uradnem glasilu in evidentira v prostorskem informacijskem sistemu, ko bo vzpostavljen.
(2) Občina Šentjur podatke o lokacijski preveritvi posreduje Upravni enoti Šentjur pri Celju in Republiki Sloveniji, Ministrstvu za okolje in prostor.
(3) Občina Šentjur podatek o spremenjeni obliki in velikosti stavbnih zemljišč vnese v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta pa spremembo ustrezno prikaže v grafičnem prikazu namenske rabe prostora. V skladu s četrtim odstavkom 133. člena ZUreP-2, Občina Šentjur vodi evidenco lokacijskih preveritev.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0009/2020(261)
Šentjur, dne 15. junija 2021
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci 

AAA Zlata odličnost