Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021

Kazalo

2346. Sklep o poročanju podatkov statistike plačil, stran 6753.

  
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena v povezavi s 55. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o poročanju podatkov statistike plačil 
1. člen 
Ta sklep določa obveznost poročanja podatkov statistike plačil Banki Slovenije, v skladu z zahtevami Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ter za potrebe izvajanja nadzora in drugih nalog Banke Slovenije v skladu z njenimi zakonskimi pooblastili.
S tem sklepom se podrobneje določajo obveznosti poročanja statistike plačil v skladu z Uredbo (EU) št. 1409/2013 Evropske centralne banke z dne 28. novembra 2013 o statistiki plačil (ECB/2013/43) (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 18), zadnjič spremenjeno z Uredbo Evropske centralne banke (EU) 2021/2011 z dne 1. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št.1409/2013 o statistiki plačil (ECB/2013/43) (ECB/2020/59) (UL L št. 418 z dne 11. 12. 2020, str. 1; v nadaljevanju: Uredba) ter v skladu s Smernico Evropske centralne banke (EU) 2021/832 z dne 26. marca 2021 o zahtevah za poročanje o statistiki plačil (ECB/2021/13) (UL L št. 208 z dne 11. 6. 2021, str. 98).
2. člen 
Če ni v tem sklepu drugače določeno, imajo pojmi, uporabljeni v tem sklepu, enak pomen kot v Uredbi.
3. člen 
Obvezniki poročanja v skladu s tem sklepom so tisti rezidenti, ki so:
– ponudniki plačilnih storitev, vključno z izdajatelji elektronskega denarja,
– upravljavci plačilnih sistemov,
– ponudniki storitev, za katere se ne uporablja Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18, 9/18 – popr. in 102/20) v skladu s 3. členom tega zakona,
– upravljavci mrež bankomatov, mrež POS terminalov in mrež terminalov za uporabo elektronskega denarja,
Za namene tega sklepa so rezidenti subjekti, ki so registrirani in se nahajajo v Sloveniji ter podružnice tujih subjektov v Sloveniji, ki imajo svojo glavno upravo izven Slovenije.
4. člen 
Obvezniki poročanja poročajo Banki Slovenije podatke o:
– plačilnih računih in s tem povezanih podatkih poročevalcev;
– izdanih plačilnih karticah;
– napravah – terminalih za sprejemanje kartic;
– plačilnih transakcijah;
– goljufivih plačilnih transakcijah;
– plačilnih transakcijah po vrsti terminala;
– udeležbi v izbranih plačilnih sistemih;
– plačilih, obdelanih v izbranih plačilnih sistemih;
– drugih podatkih, povezanih s statistiko plačil.
Podatki so natančneje opredeljeni v Navodilih za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil.
5. člen 
Guverner Banke Slovenije izda navodilo za izvajanje tega sklepa.
6. člen 
Z dnem pričetka uporabe tega sklepa prenehajo veljati naslednji predpisi, ki pa se uporabljajo še v zvezi s poročanjem podatkov, ki se nanašajo na obdobje do vključno 31. 12. 2021:
– Sklep o poročanju podatkov statistike plačil (Uradni list RS, št. 38/14),
– 3. in 4. členSklepa o uporabi Smernic o zahtevah poročanja o goljufijah iz člena 96(6) direktive PSD2 (Uradni list RS, št. 84/18 in 40/20),
– Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil (Uradni list RS, št. 69/14) in
– Navodilo za izvajanje Sklepa o uporabi Smernic o zahtevah poročanja o goljufijah iz člena 96(6) direktive PSD2 z dne 3. 6. 2019.
7. člen 
Obvezniki poročanja so dolžni prvo poročilo po tem sklepu posredovati v zvezi s podatki, ki se nanašajo na prvo četrtletje 2022.
8. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične 1. januarja 2022.
Ljubljana, dne 29. junija 2021
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 
Boštjan Vasle 

AAA Zlata odličnost