Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9. 7. 2021

Kazalo

2346. Sklep o poročanju podatkov statistike plačil, stran 6753.

  
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena v povezavi s 55. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o poročanju podatkov statistike plačil 
1. člen 
Ta sklep določa obveznost poročanja podatkov statistike plačil Banki Slovenije, v skladu z zahtevami Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) ter za potrebe izvajanja nadzora in drugih nalog Banke Slovenije v skladu z njenimi zakonskimi pooblastili.
S tem sklepom se podrobneje določajo obveznosti poročanja statistike plačil v skladu z Uredbo (EU) št. 1409/2013 Evropske centralne banke z dne 28. novembra 2013 o statistiki plačil (ECB/2013/43) (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 18), zadnjič spremenjeno z Uredbo Evropske centralne banke (EU) 2021/2011 z dne 1. decembra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št.1409/2013 o statistiki plačil (ECB/2013/43) (ECB/2020/59) (UL L št. 418 z dne 11. 12. 2020, str. 1; v nadaljevanju: Uredba) ter v skladu s Smernico Evropske centralne banke (EU) 2021/832 z dne 26. marca 2021 o zahtevah za poročanje o statistiki plačil (ECB/2021/13) (UL L št. 208 z dne 11. 6. 2021, str. 98).
2. člen 
Če ni v tem sklepu drugače določeno, imajo pojmi, uporabljeni v tem sklepu, enak pomen kot v Uredbi.
3. člen 
Obvezniki poročanja v skladu s tem sklepom so tisti rezidenti, ki so:
– ponudniki plačilnih storitev, vključno z izdajatelji elektronskega denarja,
– upravljavci plačilnih sistemov,
– ponudniki storitev, za katere se ne uporablja Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list RS, št. 7/18, 9/18 – popr. in 102/20) v skladu s 3. členom tega zakona,
– upravljavci mrež bankomatov, mrež POS terminalov in mrež terminalov za uporabo elektronskega denarja,
Za namene tega sklepa so rezidenti subjekti, ki so registrirani in se nahajajo v Sloveniji ter podružnice tujih subjektov v Sloveniji, ki imajo svojo glavno upravo izven Slovenije.
4. člen 
Obvezniki poročanja poročajo Banki Slovenije podatke o:
– plačilnih računih in s tem povezanih podatkih poročevalcev;
– izdanih plačilnih karticah;
– napravah – terminalih za sprejemanje kartic;
– plačilnih transakcijah;
– goljufivih plačilnih transakcijah;
– plačilnih transakcijah po vrsti terminala;
– udeležbi v izbranih plačilnih sistemih;
– plačilih, obdelanih v izbranih plačilnih sistemih;
– drugih podatkih, povezanih s statistiko plačil.
Podatki so natančneje opredeljeni v Navodilih za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil.
5. člen 
Guverner Banke Slovenije izda navodilo za izvajanje tega sklepa.
6. člen 
Z dnem pričetka uporabe tega sklepa prenehajo veljati naslednji predpisi, ki pa se uporabljajo še v zvezi s poročanjem podatkov, ki se nanašajo na obdobje do vključno 31. 12. 2021:
– Sklep o poročanju podatkov statistike plačil (Uradni list RS, št. 38/14),
– 3. in 4. členSklepa o uporabi Smernic o zahtevah poročanja o goljufijah iz člena 96(6) direktive PSD2 (Uradni list RS, št. 84/18 in 40/20),
– Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil (Uradni list RS, št. 69/14) in
– Navodilo za izvajanje Sklepa o uporabi Smernic o zahtevah poročanja o goljufijah iz člena 96(6) direktive PSD2 z dne 3. 6. 2019.
7. člen 
Obvezniki poročanja so dolžni prvo poročilo po tem sklepu posredovati v zvezi s podatki, ki se nanašajo na prvo četrtletje 2022.
8. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične 1. januarja 2022.
Ljubljana, dne 29. junija 2021
Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 
Boštjan Vasle 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti