Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2021 z dne 2. 7. 2021

Kazalo

2237. Aneks št. 15 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, stran 6582.

  
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in nasl.)
kot stranka na strani delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev,
in
kot stranka na strani delojemalcev:
– Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
– Sindikat časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije
sklepata
A N E K S   š t.   1 5 
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 117/04, 79/05, 95/06, 10/07, 93/07, 35/08, 97/08, 8/10, 55/11, 17/12, 63/13, 83/16, 57/18, 173/20)
1. člen 
V točki 1. Tarifne priloge Kolektivne pogodbe časopisno- informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se dodajo novi enaindvajseti, dvaindvajseti in triindvajseti odstavek, ki se glasijo:
»(21) Predpisana relativna razmerja med izhodiščnimi plačami po posameznih tarifnih razredih za založniško in knjigotrško dejavnost, določena v devetnajstem odstavku tega člena, se ukinejo.
(22) Izhodiščne plače II. do IX. tarifnega razreda za založniško dejavnost se s 1. 6. 2021 dvignejo za 20,00 EUR, izhodiščne plače II. o IX. tarifnega razreda za knjigotrško dejavnost pa za 30,00 EUR. Izhodiščna plača I. tarifnega razreda za založniško in knjigotrško dejavnost ostane nespremenjena. Izhodiščne plače so po posameznih tarifnih razredih za založniško in knjigotrško dejavnost so tako od 1. 6. 2021 dalje naslednje:
Tarifni razred
Založniška dejavnost
Knjigotrška dejavnost
I. enostavna dela
440,81
409,42
II. manj zahtevna dela
526,94
500,84
III. srednje zahtevna dela
593,06
562,26
IV. zahtevna dela
659,19
623,67
V. bolj zahtevna dela
769,39
726,02
VI. zelo zahtevna dela
989,80
930,74
VII. visoko zahtevna dela
1.166,13
1.094,52
VIII. najbolj zahtevna dela
1.474,69
1.381,11
IX. izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela
1.695,10
1.585,82
(23) Za časopisnoinformativno in revijalno dejavnost ostajajo relativna razmerja med izhodiščnimi plačami po posameznih tarifnih razredih in izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih nespremenjene in veljajo relativna razmerja in zneski iz Aneksa št. 12 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 83/16).«
2. člen 
Najkasneje v letu 2025 se izhodiščne plače knjigotrške dejavnosti v tarifnih razredih II do IX izenačijo z izhodiščnimi plačami založniške dejavnosti.
Vmesna dinamika približevanja izhodiščnih plač založniške in knjigotrške dejavnosti od II. do IX. tarifnega razreda do njihove izenačitve v letu 2025 ter morebitnih dodatnih dvigov izhodiščnih plač obeh dejavnosti je odvisna od vsakokratnih dogovorov med strankama tega aneksa, upoštevaje stanje v panogi.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se stranki tega aneksa dogovorita, da se po zaključenih pogajanjih v letu 2022, vendar ne kasneje kot 1. 6. 2022, zaostanek izhodiščnih plač knjigotrške dejavnosti za izhodiščnimi plačami založniške dejavnosti v tarifnih razredih II–IX zmanjša za vsaj 10,00 EUR, razen če se stranki tega aneksa posebej ne dogovorita drugače.
Višino izhodiščnih plač I. tarifnega razreda bodo stranke tega aneksa za založniško in knjigotrško dejavnost uskladile na podlagi posebnega dogovora, ki ni odvisen od rokov, opredeljenih v tem členu.
3. člen 
Druge določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti ostanejo nespremenjene.
4. člen 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2021 dalje.
Ljubljana, dne 8. junija 2021
Gospodarska zbornica – 
Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev 
predsednik UO 
Janez Miš 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 
predsednik 
Jakob Počivavšek 
Sindikat časopisno-informativne, založniške 
in knjigotrške dejavnosti Slovenije 
predsednica 
Mojca Kohek
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 23. 6. 2021 izdalo potrdilo št. 02047-1/2004/34 o tem, da je Aneks št. 15 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZAribt) pod zaporedno številko 12/14.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti