Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

1818. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Velike Lašče, stran 5095.

  
Na podlagi 34. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo (Uradni RS 119/07), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), četrtega odstavka 21. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče 1/14) ter 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/06 – UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 18. redni seji dne 20. maja 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in o cenah oskrbe s pitno vodo na območju Občine Velike Lašče 
1. člen 
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve oskrbe s pitno vodo iz sistemov, ki jih upravlja Vodokomunalni sistemi d.o.o., Stritarjeva cesta 35a, 1315 Velike Lašče (v nadaljevanju koncesionar), porabnikom na območju Občine Velike Lašče.
2. člen 
Cene določene s tem sklepom, veljajo za porabnike na območju Občine Velike Lašče, ki so ali bodo priključeni na sistem v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen 
Potrjene cene storitve javne službe:
Cena VODARINE za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti = 0,9709 EUR/m3
Cena VODARINE za gospodarstvo = 1,6009 EUR/m3
OMREŽNINA
Vodomer
Faktor omrežnine
Znesek na vodomer mesečno
DN do 20
1
5,8862
DN 20–40
3
17,6587
DN 50
15
88,2933
DN 80
50
294,3109
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
4. člen 
Občina Velike Lašče bo storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za gospodinjstva in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, v delu ki se nanaša na ceno vodarine, od uveljavitve novih cen obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo dalje subvencionirala v višini 0,6300 EUR/m3 brez DDV.
5. člen 
Sredstva za sofinanciranje se zagotovijo v proračunu Občine Velike Lašče.
6. člen 
Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine Velike Lašče izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo Vodokomunalni sistemi d.o.o., Stritarjeva cesta 35a, 1315 Velike Lašče, v skladu s pogodbo o najemu in uporabi javne infrastrukture za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati s 1. 6. 2021.
Št. 0301-0013/2021-1
Velike Lašče, dne 20. maja 2021
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh 

AAA Zlata odličnost