Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

1814. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Škocjan, stran 5093.

  
Na podlagi določil 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/19 in 189/20 – ZFRO), 6. in 14. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 – ZFRO) in 8., 16., 76., 79. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 10. redni seji dne 30. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Škocjan 
1. člen 
V Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 45/13) se v celoti črta člen 28.
2. člen 
V 30. členu se besedilo prvega odstavka v celoti spremeni, tako da glasi:
»(1) Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo enote in službe Civilne zaščite.«
Črta se tretji odstavek.
3. člen 
Člen 37 se črta v celoti.
4. člen 
V 38. členu se črta tretji odstavek.
5. člen 
Vsi ostali členi se ustrezno preštevilčijo, tako da ima odlok skupaj 62 členov.
6. člen 
Ta odlok začne veljati osem dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2021
Škocjan, dne 30. marca 2021
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler 

AAA Zlata odličnost